Kort om arbeidsgiver

 

         

Ønsker du en variert arbeidshverdag, god kontakt med klinikere og et stort fagmiljø tilgjengelig på tvers av flere sykehus?
Da kan du være rett person for oss! Vi bemanner opp og har nå to faste stillinger ved Bærum sykehus.

Avdeling for bildediagnostikk i Vestre Viken er en tverrgående avdeling i Klinikk for medisinsk diagnostikk (https://youtu.be/utjZJo2q74c), med radiologiske seksjoner ved de fire somatiske sykehusene i Vestre Viken (Bærum, Drammen, Ringerike og Kongsberg), i tillegg til Brystdiagnostisk senter og nukleærmedisinsk seksjon, som er lokalisert i Drammen.

I Avdeling for Bildediagnostikk har vi stort fokus på godt samarbeid mellom seksjonene våre. Vi har et felles fagmiljø som deler kompetanse og kapasitet i hele avdelingen, samt sikrer fagutvikling og kontinuerlig forbedring, bl.a med felles organgrupper på tvers av seksjonene. Vi søker også å være ledende på å ta i bruk kunstig intelligens og for tiden pågår et omfattende prosjekt for anskaffelse av en KI-løsning for bruk i vår kliniske hverdag.

Legegruppene ved radiologisk seksjon i Bærum og Ringerike skal fra 1. september 2021 inngå i én felles legeseksjon, med felles legeleder og en felles leder for LIS. Det planlegges overgang til felles forvaktssjikt, hvor LIS har sine vakter fra Bærum. Bakvaktsordning og daglig arbeidssted for overleger forblir ved de respektive sykehus, med mindre annet avtales med leder.  
Seksjon Bærum-Ringerike oppfyller de fleste 3a-kravene i spesialiteten radiologi (minimum 3,5 års tjeneste). På Bærum er det p.t elleve vaktgående overleger og åtte LIS i vakt, mens det på Ringerike er syv overleger og tre LIS. Ved begge sykehus er det et tett og godt samarbeid med de kliniske avdelingene og hverdagen byr på rikelig interessant patologi!

Bærum sykehus er lokalsykehus med akuttfunksjon for ca. 190 000 personer i Asker og Bærum. Ringerike har ansvar for ca 85 000 personer, med økt pasienttilstrømning i vintermånedene. Begge sykehus har en stor indremedisinsk og kirurgisk avdeling, ortopedisk avdeling, avdeling for gynekologi og fødselshjelp, samt barnepoliklinikk. Bærum sykehus har også en egen forskningsavdeling. 

Radiologisk seksjon Bærum-Ringerike bemanner opp, og vi søker dyktige og engasjerte radiologer til èn fast overlegestilling ved Ringerike sykehus og to faste stillinger ved Bærum sykehus. Ved internt opprykk kan det bli tilgjengelige vikariater. Oppstart etter avtale. Denne annonsen gjelder stillingene med arbeidssted Bærum.

Vi er opptatt av godt arbeidsmiljø, faglig utveksling og utvikling- og med det god kvalitet til alle våre pasienter! Er du vår nye kollega? 

 

Arbeidsoppgaver

 • Delta i avdelingens daglige drift innen alle modaliteter, inkl. demonstrasjoner/MDT-møter, supervisjon/veiledning av LIS og undervisning i avdelingen
 • Delta i bakvaktsordning
 • Bidra til godt samarbeid internt på seksjonen, på tvers i avdelingen og eksternt
 • Bidra til utvikling og ivaretakelse av et godt arbeidsmiljø

Kvalifikasjoner

 • Spesialist i radiologi med norsk autorisasjon, evt LIS med gjennomført gruppe 1-tjeneste og kort tid igjen til spesialistgodkjenning
 • God formidlingsevne på norsk eller annet skandinavisk språk er en forutsetning
 • Erfaring med/interesse for thorax- og MSK-radiologi er av spesiell interesse, likeledes erfaring med CT cor og CT-veiledet intervensjon

Personlige egenskaper

 • Nysgjerrighet, entusiasme og engasjement for faget vårt
 • Gode samarbeidsevner og ønske om å se andre lykkes
 • Evne til å jobbe selvstendig, strukturert og ansvarsbevisst, men med velutviklet lagånd
 • Ønske om videreutvikling og faglig progresjon - personlig og for avdelingen
 • Personlig egnethet vil vektlegges   
 • Minst to referanser må kunne oppgis på forespørsel, hvorav den ene er din siste nærmeste leder

Vi tilbyr

 • Variert arbeid og rikelig spennende patologi
 • God samhandling med klinikere og radiologer i hele Vestre Viken
 • Mulighet for fordypning innen flere områder, bl.a CT cor
 • Mulighet for organgruppeansvar lokalt og til å påvirke avdelingens faglige retning
 • Gode kolleger og trivelig arbeidsmiljø 
 • En spennende organisering av legeressursene - med samarbeid i et stort fagmiljø på tvers i Vestre Viken
 • Konkurransedyktige lønnsbetingelser
 • Carestream RIS/PACS og e-talegjenkjenning (oppgradering av RIS forventet ferdigstilt Q1 2022)
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Vestre Viken HF
Kontaktperson
Navn: Bente Lund Neple
Tittel: Overlege
Telefon: 90980038
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Radiologisk seksjon Bærum-Ringerike , Vestre Viken
Sogneprest Munthe-Kaas vei 100
1346 Gjettum