Kort om arbeidsgiver
Vi har ledig et lengre vikariat i 100 % stilling som fastlege, ansatt på kommunale vilkår. Vikariatet er forventet ledig først i ett år, deretter med god sannsynlighet for ytterligere ett års forlengelse.
Vikariatet står ledig, søknadsfrist er åpen og søknader vurderes fortløpende for ansettelse.

Med stillingen følger deltakelse i legevakt, for tiden i samarbeid med Bygland kommune og Arendal kommune (vaktsentral), kommunal organisert øyeblikkelig hjelp, veiledningsoppgaver og nødvendig deltakelse i offentlig legearbeid ved eksempelvis helsestasjon, pleiehjem og Evje fengsel. Nært samarbeid med spesialisthelsetjenesten, med nabokommuner og bedrifter/ institusjoner med særskilt behov for helseoppfølging er også en viktig del av vår legetjeneste.

Stillingen vil for tiden ha en listelengde på opp til 1 000 pasienter. 

Kvalifikasjoner
Vi søker deg som vil være med å videreutvikle våre legetjenester i nært samarbeid med den øvrige helse og omsorgstjenester, for å i sammen gi våre innbyggere gode og trygge tjenester.

Du må ha norsk autorisasjon og gjerne være spesialist i allmennmedisin.
Faglige kvalifikasjoner, personlig egnethet med evne til samarbeid og kommunikasjon er vesentlig og vil vektlegges. I tillegg må den som ansettes beherske norsk godt, muntlig og skriftlig.
Det er krav om førerkort klasse B og godkjent politiattest i tråd med Helsepersonelloven. 

Vi tilbyr
Stillingen er kommunal og medfører ingen driftsutgifter eller arbeidsgiveransvar. Det er gode lønnsbetingelser med fastlønn og medlemskap i god tjenestepensjonsordning.
Individuell avtale inngås med kommunen og vil følge sentrale avtaleverk om legeordning. Avtaler ellers med kommunen gjøres på de vilkår som til enhver tid går frem av gjeldende lov og sentralt avtaleverk.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Evje og Hornnes kommune
Kontaktpersoner
Navn: Sigmund Olav Syrtveit
Tittel: Enhetsleder Helse og familie
Telefon: 900 63 774
E-post: sigmund.olav.syrtveit@e-h.kommune.no
Navn: Åsulv Horverak
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 419 29 300
E-post: asulv.horverak@bygland.kommune.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Evje legesenter
Ljosheimvegen 5
4735 EVJE
Søk på stillingen