Kort om arbeidsgiver
Ledig 100% vikariat kombinert stilling som kommunal fastlønnet fastlege og tilsynslege.
Smidsrød legesenter har 3 fastlønnede fastleger i tillegg til turnuslege. Av disse er en spesialist i allmennmedisin og en allmennlege i spesialisering samt turnuslege.

Vikariatet er en kombinasjonsstilling som består av 60% stilling som fastlønnet fastlege og 40% tilsynslege ved Smidsrød helsehus.
Fastlegedelen av stillingen inngår som en del av kommunens flyktningehelseteam. Teamet består av lege, helsesykepleier og psykolog. Omtrent halvparten av listens 500 pasienter består av fremmedspråklige pasienter.

Smidsrød legesenter har sine lokaler i Smidsrød helsehus, sentralt beliggende i Færder kommune. Legesenteret bruker CGM journalsystem og Convene betalingstjenester.

Legestilling på Smidsrød helsehus innebærer arbeid med pasienter med korttids – og langtidsvedtak, og bruker Gerica journalsystem. Legestillingen inngår som del av et legeteam på helsehuset.

Fastlegedelen av stillingen medfører deltakelse ved Tønsberg og omegn interkommunale legevakt med lav vaktbelastning.

Vi søker:
Spesialist i allmennmedisin eller lege under spesialisering i allmennmedisin.

Kvalifikasjoner:
- Lege med norsk autorisasjon.
- God kjennskap til norsk lovverk og helselovgivning
- Gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig
- Gode IKT-kunnskaper

Personlige egenskaper
- Gode kliniske ferdigheter og faglig engasjement
- Selvstendig
- Fleksibel
- Positiv til utvikling og endring
- Gode samarbeidsegenskaper
- Godt humør og stå på-vilje
Personlig egnethet vil bli vektlagt.

 Vi tilbyr
- Selvstendig arbeid med faglige utfordringer i et godt arbeidsmiljø med god flyt
- Varierte og utfordrende oppgaver
- Tilrettelegging for etter- og videreutdanning
- Gode samarbeidsrelasjoner i legetjenesten og den øvrige helsetjenesten
 
Den som blir tilsatt må framlegge politiattest av ny dato før tiltredelse.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Færder kommune
Kontaktperson
Navn: Patricia Wang
Tittel: Konstituert virksomhetsleder
Telefon: +47 90824070
E-post: patricia.irene.wang@faerder.kommune.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Smidsrød legekontor
Øreveien 7
3120 NØTTERØY