Kort om arbeidsgiver
Vi har ledig et 6 mnd vikariat for en nevrologi-interessert lege som er ferdig med LIS 1. Oppstart snarest mulig, senest 11.10.21.
Nevrologisk avdeling i Drammen har 12 overlegestillinger og 11 LIS som alle går i vaktturnus med dagvakt, mellomvakt og nattevakt. Avdelingen har 29 senger inkludert slagenhet med 12 senger, dagenhet, nevrofysiologisk laboratorium og poliklinikk. Avdelingen har områdefunksjon i nevrologi for hele Vestre Viken. Vi har et godt tverrfaglig behandlingstilbud for pasienter med hjerneslag, ALS, MS, epilepsi og Parkinson.

Arbeidsoppgaver

 • Ordinær LIS turnusarbeid med 11- delt tilstedevakt, der man går vaktturnus med dagvakt, mellomvakt og nattevakt.    
 • Arbeid på slagpost og nevrologisk sengepost under supervisjon av overlege.

Kvalifikasjoner

 • Du må ha norsk autorisasjon som lege, samt godkjent turnustjeneste/LIS del 1
 • Du må beherske norsk skriftlig og muntlig
 • Du må ha god skriftlig dokumentasjonsevne

Personlige egenskaper

 • Du har høy indre motivasjon for fagfeltet, pasientgruppen og deres pårørende
 • Du har gode samarbeidsevner på tvers av profesjoner og yrkesgrupper
 • Du kommuniserer godt med pasienter og medarbeidere
 • Du er ambisiøs på egne og institusjonens vegne
 • Du arbeider strukturert og målrettet

Vi tilbyr

 • En god læringsarena for nevrologi med stort pasientvolum der man ser både vanlige og mer sjeldne nevrologiske sykdommer.
 • Et godt og trygt faglig og hyggelig sosialt miljø med en stabil legegruppe.
 • En solid utdanning med tydelige krav og forventninger
 • Stimulerende arbeidsmiljø i en aktiv avdeling med høy fagkompetanse og sterkt fokus på praktisk og teoretisk opplæring, undervisning og forskning
 • Faglig og personlig utvikling
 • Nært og godt samarbeid med andre avdelinger og klinikker
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Vestre Viken HF
Kontaktperson
Navn: Kari Anne Bjørnarå
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 92668493
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Nevrologisk leger, Drammen Sykehus
Dronninggata 28
3004 Drammen