Kort om arbeidsgiver
For å kunne møte dagens og fremtidens utfordringer, trenger vi dyktige og engasjerte medarbeidere. Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med svært gode muligheter for både faglig og personlig utvikling. Vi skal på en utrolig reise de neste 10 årene. På vei mot nye sykehusbygg skal vi utvikle en arbeidsplass som skal ivareta både pasientene, pårørende og ansatte. 
Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.

Ved FoU-seksjonen, Øyeavdelingen er det ledig stilling som postdoktor med midler bevilget fra Helse Sør-Øst til et prosjekt over 3 år (100%).

Informasjon om prosjektet
AMD er en hyppig forekommende, progredierende øyelidelse som ofte medfører betydelig synshemming. Våt type AMD behandles på sykehus med intraokulære injeksjoner, men inntil nylig har det ikke vært behandling for den vanligste, tørre typen AMD. Valeda fotobiomodulering er en ny, EMA-godkjent behandling som påvirker mitokondrier i netthinnen, og som er vist å ha effekt i industrisponsede dobbelblinde, randomiserte studier på pasienter med AMD. Dette industri-uavhengige prosjektet tar sikte på å undersøke potensielle forebyggende effekter av Valeda fotobiomodulering på tørr AMD i en populasjon som allerede mottar injeksjoner mot våt AMD i det kontralaterale øyet.

Oppstart etter avtale, men tentativt. 01.12.21. 

Arbeidsoppgaver
 
 • Personen som ansettes skal delta i undersøkelse og fotobiomodulrerende lysbehandling av pasienter med tørr AMD. Disse er planlagt å følges prospektivt i 20 mnd. i henhold til en randomisert studieprotokoll.
 • Man vil delta aktivt i hele prosessen med innhenting, bearbeidelse, analyse og publisering av data. 
 • Tittelen på prosjektet er: Forebyggende effekter av fotobiomodulering på aldersrelatert makuladegenerasjon (AMD)
Kvalifikasjoner
 • Gjennomført PhD (med disputas gjennomført før oppstart i stillingen)
 • Autorisasjon som lege er ønskelig 
 • Erfaring fra øyefaget vil bli vektlagt positivt men er ikke et absolutt krav
 • Interesse for og kjennskap til forskning og statistikk
 • Behersker norsk eller annet skandinavisk språk og engelsk både muntlig og skriftlig
 • Det vil bli lagt stor vekt på personlig egnethet for stillingen
Personlige egenskaper
Hos oss er det viktig at du:
 • har evnen til å samarbeide på tvers av ulike fagmiljøer
 • trives i å jobbe i en stor og kompleks organisasjon
 • motivert, engasjert og med stor arbeidskapasitet
 • samarbeider godt i team, kan ta ansvar og er god på logistikk
 • er tålmodig og har evnen til å jobbe selvstendig  
Vi tilbyr
 • En arbeidsplass i hjertet av Oslo, som har et arbeidsmiljø preget av tillit, åpenhet og respekt
 • En trygg arbeidsplass med god kollegastøtte 
 • En reise mot nytt og moderne sykehus
 • Som nyansatt i OUS blir du en del av et velkomstprogram
 • Du blir en del av et viktig samfunnsoppdrag 
 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver, inkludert pasientundersøkelser
 • Tilknytning til en etablert forskningsgruppe med pågående forskning på det aktuelle fagfeltet
 • God veiledning i et hyggelig og dynamisk akademisk miljø
 • Den ansatte vil bli oppfordret til å delta på internasjonale kongresser, inkludert presentasjon av egen forskning  
Stillingskategori
Forsker
Arbeidsgiver
Oslo universitetssykehus HF
Kontaktpersoner
Navn: Øygunn Utheim
Tittel: Øyelege/forsker
Telefon: 93692578
E-post: outheim@gmail.com
Navn: Morten Carstens Moe
Tittel: Seksjonsleder FoU, Øyeavdelingen, Oslo Universitetssykehus
Telefon: 418 06 401
E-post: m.c.moe@medisin.uio.no
Arbeidssted
FoU-SEKSJONEN , ØYEAVDELINGEN
Kirkeveien 166
0451 Oslo