Kort om arbeidsgiver
Fastlegehjemmel ved Invivo Medisinske Senter

Invivo Medisinske Senter er en veldreven 5 - legers praksis. Vi er lokalisert sentralt i Sandvika, i flotte nyoppussede lokaler. Kontoret er godt organisert med erfarne og hyggelige kollegaer.

Laboratoriet er velutstyrt med blant annet EKG, spirometri, celleteller og 24-timers BT-måling. Vi bruker CGM-allmenn journalsystem.

Arbeidsoppgaver
 • Uselektert kurativ allmennlegevirksomhet
 • Fastlegen plikter å delta i kommunens organiserte legevaktsordning utenfor kontortid
 • Kommunal bistilling inntil 7,5 timer ukentlig

Kvalifikasjoner
 • Embetseksamen i medisin med norsk autorisasjon som lege
 • Spesialist/påbegynt spesialisering i allmennmedisin
 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper
Personlig egnethet vektlegges


Vi tilbyr
 • Uselektert kurativ allmennlegevirksomhet ved Invivo Medisinske Senter
 • Legevakt og kommunale allmennmedisinske oppgaver etter avtale
 • Nåværende listestørrelse er på 1300 pasienter
 • Det forutsettes at det oppnås enighet med legesenteret om betingelser ved avtaleinngåelse
 • Basistilskudd utbetales månedlig etter gjeldende takster 

Gyldig politiattest fremvises før vedtak om fastlegehjemmel fattes, etter Helse og omsorgstjenesteloven § 5-4 

 
Søkere gjøres oppmerksom på at opplysninger om dem kan bli offentliggjort, selv om søkerne ber om ikke å bli ført opp på offentlig søkerliste (Offentliglova §25).

Før ansettelse i Bærum kommune skal identitet dokumenteres og oppholdstillatelse være gyldig.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Bærum kommune
Kontaktpersoner
Navn: Therese Flor
Tittel: Spesialkonsulent, Fastlegeordningen
Telefon: 48259269
E-post: therese.flor@baerum.kommune.no
Navn: Elisabeth Winje Kvam
Tittel: Spesialkonsulent, Fastlegeordningen
Telefon: 48259269
Arbeidssted
Sandvika
Hamangskogen 60
1338 SANDVIKA