Kort om arbeidsgiver
Sola legesenter
Er et veldrevet legesenter med fire leger der to av legene har lang erfaring og er spesialister i allmennmedisin.
Senteret har et dyktig og erfarent hjelpepersonell.
Senteret har avtale med kommunen om veiledning av LIS1 der alle legene deltar i veiledningen. En av legene er hovedveileder.
Det er nå ledige to fastlegelister på henholdsvis 1000  og 1020 pasienter. Begge hjemlene er ledige fra dags dato.
Senteret bruker Trinnvis kvalitetssystem, Infodoc journalsystem og Melin betalingsautomat. Legesenteret har også faste, månedlige internmøter hvor kvalitetsforbedring står sentralt. Sola legesenter flyttet inn i nye og tilrettelagte lokaler i januar 2019 i sentrum av Sola.
 
Kontakt :
Anne Britt Seim, spesialist i allmennmedisin ved Sola legesenter Telefon: 93486804
eller på mail  annebritt@lyse.net.
Anne – Kari Korsæth, spesialist i allmennmedisin ved Sola legesenter Telefon: 91665152
eller på mail anne.korsath@sola.nhn.no
 
Cura legesenter
Er et veldrevet legesenter med tre leger hvor den ene er spesialist i allmennmedisin og den andre snart er ferdig med spesialiseringen.
Legekontoret er lokalisert midt i Sola sentrum. Kontoret har dyktige legesekretærer og det er et godt arbeidsmiljø ved kontoret.
Legesenteret er godt utstyrt, det bruker Trinnvis kvalitetssystem, Infodoc journalsystem og Melin betalingsautomat.
Legelisten som er ledig har 1100 pasienter. Stillingen er ledig fra 01.11. 21
Kontakt :  
Silje Leiren, daglig leder Cura legesenter og spesialist i allmennmedisin. 
Mail : silje.leiren@gmail.com  Mob: 922 28 716
 
 
Andre Kontakter:
Kristian J. Høines, kommuneoverlege Sola kommune Mob :  945 46 433
Mail : kristian.jong.hoines@sola.kommune.no
 
Elisabeth Groven, rådgiver Sola kommune.
Mail: elisabeth.groven@sola.kommune.no 

Kvalifikasjoner:
 • Spesialist i allmennmedisin
 • Gyldig legeautorisasjon/ Godkjent turnus/LIS1 eller tilsvarende med rett til trygderefusjon
 • Lis 3, spesialiseringsløp er påbegynt. Det vil legges til rette for at leger som ikke er spesialist i allmennmedisin kan gjennomføre spesialiseringen
 • God kunnskap om norsk lovverk
 • Språkkunnskaper i norsk muntlig og skriftlig. Krav om minimum B2 nivå.
 • Oppstart av fastlegehjemmel forutsetter godkjent politi - og tuberkulinattest.
Personlige egenskaper:
 • Strukturert
 • Gode samarbeidsevner
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
Tildeling skjer etter fastlegeforskriften og sentrale avtaler mellom KS og legeforeningen. Legepraksisen skal drives i henhold til Lov om kommunal helse- og omsorgstjenester, fastlegeforskriften og annen relevant helselovgiving.
De vilkår som fremgår av sentrale avtaler i fastlegeordningen, føringer fra HELFO og lokale føringer av kommunen skal følges.

Vi tilbyr :
 • Godt arbeidsmiljø med gode kollegaer
 • Fastlegene og Sola kommune har et godt fungerende allmennlegeutvalg og samarbeidsutvalg.
For spesialister i allmennmedisin:
 • Ved tildeling av nye fastlegehjemler i kommunen kan Sola kommune vurdere å kjøpe fastlegepraksis, de immaterielle verdiene, (“goodwill”).
 • Det gis et forsterket basistilskudd på kr.67,- per pasient inntil 1000 listepasienter. Det forutsetter at en stiller seg til rådighet for veiledning av LIS3 ved behov.
 • Introduksjonskurs for nye næringsdrivende fastleger og mulighet for inntil 3 timer individuell rådgivning med regnskapsfører
For leger under spesialisering i allmennmedisin:
 • Ved tildeling av nye fastlegehjemler i kommunen kan Sola kommune vurdere å kjøpe fastlegepraksis, de immaterielle verdiene, (“goodwill”).
 • Det gis et forsterket basistilskudd på kr 212,- per pasient inntil 1000 listepasienter. Det kommunale tilskuddet reduseres tilsvarende statens økning. Dette forutsetter at spesialiseringen gjennomføres på normert tid når avtale inngås.
 • Introduksjonskurs for nye næringsdrivende fastleger og mulighet for inntil 3 timer individuell rådgivning med regnskapsfører.
 • Sola kommune søker om midler i tilskuddsordningen til Helsedirektoratet «Alis for næringsdrivende leger som skal i spesialisering». Det er mulig å søke om opptil kr 300.000 kroner årlig, forutsatt at det kan dokumenteres medgåtte utgifter. Det er mulig i en periode på 4 år. I det første året er det planlagt brukt 200 000 kroner fra ordningen som rekrutteringstilskudd.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Sola kommune
Kontaktpersoner
Navn: Anne Britt Seim.
Tittel: fastlege ved Sola legesenter
Telefon: 93486804
E-post: annebritt@lyse.net
Navn: Anne Korsæth
Tittel: Fastlege ved Sola legesenter
Telefon: 91665152
E-post: anne.korsath@sola.nhn.no
Navn: Silje Leiren
Tittel: Daglig leder Cura legesenter
Telefon: 92228716
E-post: silje.leiren@gmail.com
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Sola legesenter og Cura legesenter
Sola sentrum
4050 SOLA