Kort om arbeidsgiver
 Ledig stilling som Seksjonsleder/avdelingsoverlege ved Onkologisk poliklinikk/onkologisk avdeling ved Drammen sykehus.
 
Drammen sykehus er et allsidig akuttsykehus med områdefunksjoner i Vestre Viken som tilbyr behandling innenfor de fleste medisinske spesialiteter. Onkologisk poliklinikk utøver nå en bred onkologisk virksomhet med hovedvekt på medikamentell kreftbehandling. De siste årene er det bygget opp en betydelig forskningsvirksomhet ved enheten. Den kliniske aktiviteten har vært sterkt økende, med 9000 pasientfremmøter i 2020.  
 
I 2025 flytter Drammen sykehus inn i nytt sykehusbygg med stråleterapi som en integrert del av det onkologiske behandlingstilbudet. Leder av onkologisk poliklinikk forutsettes å ha en sentral rolle i den planlagte oppbyggingen av stråleterapien frem mot innflytting i Nytt Sykehus i Drammen. Stillingen rapporterer til avdelingssjef Kirurgisk avdeling. 

Arbeidsoppgaver

 • Ansvar for videreutviklingen av det onkologiske behandlingstilbudet
 • Sikre/utvikle undervisning for alle grupper ansatte inkludert spesialistutdanning i onkologi
 • Drifts- og personalansvar
 • Videreutvikle forskning som en integrert del av virksomheten

Kvalifikasjoner

 • Spesialist i onkologi
 • Lederutdanning og/eller ledererfaring vil telle positivt
 • Forskningskompetanse
 • Klinisk erfaring og god kjennskap til kjernedriften
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Personlig egnethet 

Vi tilbyr

 • Særdeles spennende arbeidsoppgaver knyttet til videreutvikling av seksjonen frem mot innflytting i nytt sykehus med stråleterapi i 2025
 • Høykompetente og dyktige medarbeidere
 • Tilsetting på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement
 • Lønn etter avtale
Stillingskategori
Seksjonsleder
Arbeidsgiver
Vestre Viken HF
Kontaktperson
Navn: Anders Bjørneboe
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 91514635
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Kreftseksjon, Drammen sykehus, Vestre Viken
Dronninggt. 28
3004 Drammen