Kort om arbeidsgiver
En fastlønnet utdanningsstilling som ALIS-lege er ledig i Larvik kommune med oppstart 1. oktober 2021, eller etter nærmere avtale.
Stillingen vil ved oppstart ha arbeidssted med kombinasjon av 3 dager med allmennmedisinsk virksomhet ved Legegruppen AS og 2 dager med arbeid ved helsestasjon og helsestasjon for ungdom. 

Larvik kommune er godkjent som utdanningsvirksomhet for spesialisering i allmennmedisin. Opprettelse av ALIS-stillinger er for å bedre rekruttering til allmennmedisin i kommunen.

En ALIS – stilling er en utdanningsstilling med fast lønn. Utdanningsløpet er over minimum fem år. Ved permisjoner i forbindelse med svangerskap eller ved sykdom vil tiden bli forlenget.

En veileder vil sammen med ALIS utarbeide en utdanningsplan for hele 5 års perioden, og kursvirksomhet. ALIS-legen vil få veiledning og supervisjon for perioden, og vil ha mulighet for å delta i ukentlig internundervisning sammen med andre kommunalt ansatte leger. 

Tjenesten for ALIS- lege i Larvik kommune vil variere, for å oppnå erfaring ved institusjon, helsestasjon og legevakt, og minimum to av årene vil måtte være allmennpraksis.
Minimum 6 måneder (eller 3 pluss 3) i utdanningsløpet vil kunne gjennomføres i spesialisthelsetjenesten og/eller ved ØHD/korttid/avklarings-avdeling i Larvik kommunen. 

Den konkrete stillingen legger opp til 3 år med kombinasjon av allmennmedisin ved samme legekontor og andre kommunal oppgaver. 
En ALIS- lege vil måtte forplikte seg til gjennomføring av kurs og veiledning og læringsaktiviteter påkrevd for spesialisering i allmennmedisin.

Arbeidsoppgaver
  • Ansvar for den medisinske behandlingen av pasientene i definert avdeling ved institusjon eller helsestasjon 
  • Ansvar i rolle som ALIS-lege i uselektert praksis, med det rammer og vilkår som er påkrevd.
  • Rapportering
Kvalifikasjoner
  • Du har interesse for allmennmedisin og primærhelsetjenesten
  • Du er offentlig godkjent lege med norsk autorisasjon
  • Du har gode kommunikasjonsferdigheter i norsk, både skriftlig og muntlig
Personlige egenskaper
  • Du har et godt humør og gode samarbeidsevner
  • Du er arbeidsvillig, effektiv og fleksibel
  • Du er ansvarsbevisst og har evne til selvstendig arbeid
  • Du har god arbeidsmoral og er lojal 
Personlig egnethet vektlegges

Annet
Arbeidstakere ansettes i kommunen på de vilkår og og med de rettigheter og plikter som følger av overenskomster, reglementer og lover.
Den kommunale arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke. Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste, selv om søkeren har bedt om anonymitet. Dette blir du så fall varslet om. Politiattest må fremlegges før tilsetting
Søknad sendes elektronisk innen fristen via Webcruiter.
Som ansatt i Larvik kommune bidrar du til å løse viktige samfunnsoppdrag. Vi har ansvaret for tjenester som er helt sentrale i hverdagen til våre innbyggere. Byutvikling, barnehage, skole, helse, kultur, vann og brann – for å nevne noe. En stor kommune som Larvik tilbyr solide fagmiljøer, fokus på innovasjon og utvikling, og en mangfoldig prosjektportefølje – fra de helt store i hundremillionersklassen til de små og mer hverdagslige. En jobb med mening. Med mulighet til å utgjøre en forskjell. Det kan vi garantere at du får hos oss.
Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
Larvik kommune
Kontaktperson
Navn: Hannelore Neumann
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 47460147
E-post: hannelore.neumann@larvik.kommune.no
Arbeidssted
Legegruppen
Olavsgate 7
3256 LARVIK