Kort om arbeidsgiver
ALIS er faste ansatte leger i spesialisering. Vi har nå et ledig vikariat for den ene legen i perioden 01.09.21-28.02.22 ved Moan legesenter. Det vil være muligheter for forlengelse av vikariatet som ALIS i Levanger kommune, da vi har to andre ALIS leger som skal gjennomføre sykehuspraksis.

Lønn etter kommunens lønnsstige for leger og bonusordning etter inntjening per dag. I tillegg er 20 % av stillingen knyttet opp mot sykehjemsmedisin. Vikar under spesialisering vil få tilbud om 2 timer veiledning per uke, dette slik at det blir tellende for spesialisering. Permisjon med lønn ved kurs.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Levanger kommune v/Legetjenesten
Moan Legesenter
Kontaktperson
Navn: Merete F. Rønningen
Tittel: Enhetsleder institusjon
Telefon: 99167148
E-post: merete.folmoe.ronningen@levanger.kommune.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Søknad
Søknad merkes: Vikariat som ALIS lege/LIS 3 lege ved Moa
Arbeidssted
Moan legesenter
Moafjæra 8
7606 LEVANGER