Kort om arbeidsgiver

Ringerike DPS er et meget veldrevet DPS og vi får gode tilbakemeldinger fra våre samarbeidspartnere, og pasienter. Vi har nå ledig vikariat på minimum 12 måneder for lege i spesialisering. Avhengig av øvrig rotasjon i avdelingen kan tjenesten uføres i døgn eller FACT team. Det kan være mulighet for at tjenesten kan gjennomføres som poliklinisk tjeneste, men dette avhenger også av rotasjon.

Døgnseksjonen er lokalisert i Hole kommune og ligger ca. 14 km fra Ringerike sykehus i retning Oslo. Seksjonen har 14 senger organisert i en felles post som ivaretar både akutte og elektive problemstillinger. Seksjonen har også 1 brukerstyrt seng. I tillegg til god syke-/vernepleiefaglig bemanning for innlagte pasienter har vi i vår døgnseksjon et tverrfaglig behandlingsteam bestående av 1 psykiater, 1 LIS lege, 1 psykologspesialist, 1 psykolog og 1 fysioterapeut. 

FACT fungerer svært godt for pasienter med alvorlige psykiske lidelser og behov for langvarige og sammensatte tjenester. Vårt FACT team Ringerike (Fleksibelt oppsøkende behandlingsteam) samhandler med 6 kommuner (Hole, Ringerike, Jevnaker, Flå, Krødsherad og Modum). Teamet jobber på dagtid i hverdagene med oppsøkende behandling. Vi samarbeider tett med kommunene, og videreutvikling av dette samarbeidet er viktig for avdelingen. Teamet er tverrfaglig sammensatt med psykiatriske syke-/vernepleiere, sosionom, erfaringskonsulent, merkantil, psykolog, lege i spesialisering og psykiater.

Avdelingen som helhet er lokalisert på 3 steder og i tillegg til Seksjon døgnbehandling med FACT på Røyse, har vi Seksjon poliklinisk behandling  på Ringerike og Seksjon for poliklinisk behandling med FACT på Ål. Avdelingen preges av godt samarbeid på tvers av seksjonene og vi samarbeider godt med Blakstad Psykiatrisk Sykehus som har ansvaret for de spesialiserte sykehustjenestene for befolkningen.

Vikariatet på døgnavdelingen/FACT løper fra 1. september 2021 og 12 måneder fremover, og sluttdato vil forskyves ved senere oppstart. Vi er, som sagt, fleksible i forhold til oppstartsdato og det kan åpne seg muligheter for videre engasjement i avdelingen eller i andre avdelinger i klinikken.

Arbeidsoppgaver

 • Utredning, diagnostisering og behandling av pasienter med et bredt spekter av psykiatriske lidelse
 • Akuttvurderinger
 • Deltakelse i avdelingens vaktordninger ved behov
 • Intern og ekstern undervisning og veiledning   

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Fortrinnsvis gjennomført LIS 1 eller gammel turnustjeneste, men kandidater som venter på turnus/LIS 1 er velkomne til å søke  
 • Må beherske norsk eller annet skandinavisk språk meget godt, både muntlig og skriftlig
 • Førerkort kl. B        

Personlige egenskaper

 • Erfaring og/eller interesse for akuttvurderinger
 • Interesse for tverrfaglig behandling og/eller gruppebasert behandling
 • Gode evner til samarbeid, fleksibilitet og personlig egnethet vil bli vektlagt   

Vi tilbyr

 • Utvidet arbeidstid og tjenesteplan etter avtale
 • Gode arbeidsforhold i et godt kollegium
 • Et aktivt kompetanseutviklingsmiljø med gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Lønn og tjenesteplan, samt ansettelse iht. gjeldende overenskomst, lover, regler og retningslinjer  
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Vestre Viken HF
Kontaktpersoner
Navn: Christian Hølland Eikeland
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 97154231
E-post: chreik@vestreviken.no
Navn: Hanna Sofie Eide
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 41102428
E-post: haseid@vestreviken.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
PHR Ringerike DPS 
Skinnillveien 56
3530 Røyse