Kort om arbeidsgiver

Har du lyst til å bli patolog?
Nå har du muligheten til å spesialisere deg ved landets største patologiavdeling.
Vi har flere ledige vikariater:
 
Ledig 1 års vikariat som lege i spesialisering fra 01.10.2021-30.09.2022
Ledig vikariat som lege i spesialisering fra 01.10.2021-31.05.2022
Ledig vikariat som lege i spesialisering fra 01.09.2021-31.12.2021, med mulighet for forlengelse
Ledig vikariat som lege i spesialisering fra 1. februar 2022 til 15. juni 2023.
Ved interne opprykk i avdelingen kan det bli flere ledige stillinger.

Avdeling er landets største avdeling for patologi med 50 overleger og 20 LIS. Den er lokalisert på tre steder (Ullevål sykehus, Radiumhospitalet og Rikshospitalet) i OUS og LIS roterer mellom disse tre sykehusene. Legene er organisert i åtte faggrupper.

Avdelingen er godkjent for 5 års utdanning innen patologi. Avdelingen har et meget stort og variert prøvemateriale og hadde samlet i 2020 59012 histologiske prøver, 16069 cytologiske prøver, mer enn 15000 molekylærpatologiske analyser, 23030 spesialanalyser og 260 obduksjoner.
 
Stillingene knyttes ikke opp til spesifikke faggrupper, men går inn i den generelle LIS utdanningen ved avdelingen, med arbeidsoppgaver knyttet til alle avdelingens lokalisasjoner.
 
I tillegg har avdelingen en stor forskningsseksjon som er organisert i syv forskningsgrupper (totalt ca 70 personer) som integrerer universitets- og sykehusaktiviteter. Gruppene har forskningsaktiviteter innen kreft, immunologi, inflammasjon og nevrodegenerative sykdommer.
Forskningsaktiviteten har meget høy kvalitet og flere av gruppene har organisert og deltatt i store nasjonale satsninger som «Senter for fremragende forskning» og flere «Jebsen-sentere».  Avdelingen publiserer 120-150 vitenskapelige publikasjoner og utdanner mange doktorgradsstudenter hvert år.
Nylig ble det også bestemt at avdelingen skal være sentral i etablering av nettverk for presisjonsdiagnostikk i Norge og har fått en egen seksjon for utprøvende diagnostikk som fasiliterer klinisk og translasjonell forskning.
 
Vi søker ansvarsbevisste personer med interesse for patologifaget som har evnen til å jobbe sammen med andre og tilegne seg kunnskap, som jobber målrettet og effektivt og er interessert i å drive med fagutvikling, kvalitetssikring og forskning.
 Da dette er utdanningsstillinger er det ønskelig at den som ansettes er interessert i å fullføre en spesialistutdanning innen patologi.

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.

For å kunne møte dagens og fremtidens utfordringer, trenger vi dyktige og engasjerte medarbeidere. Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med svært gode muligheter for både faglig og personlig utvikling. Vi skal på en utrolig reise de neste 10 årene. På vei mot nye sykehusbygg skal vi utvikle en arbeidsplass som skal ivareta både pasientene, pårørende og ansatte.

Arbeidsoppgaver

Lege som tilsettes vil ha som sine arbeidsoppgaver å delta i den daglige driften av avdelingen med makroskopisk beskjæring, obduksjon og mikroskopisk diagnostikk, inkludert vurdering av spesialundersøkelser som immunhistokjemi og molekylærgenetiske analyser, samt cytologisk prøvetaking av pasienter, avhengig av lokalisasjon. Man må være innstilt på å bytte arbeidssted flere ganger i løpet av spesialiseringen.

Kvalifikasjoner

 • Erfaring fra patologi og/eller forskning er ønskelig. Gode IKT kunnskaper er en fordel.
 • Gjennomført og godkjent LIS 1
 • Norsk autorisasjon som lege


Utdanningsretning
Medisin
Laboratoriefag
 
Språk
Søkeren må beherske norsk, svensk eller dansk språk muntlig og skriftlig.
Søkere som ikke oppfyller dette kriteriet vil ikke bli vurdert til stillingen.  

Personlige egenskaper

 • Selvstendig
 • Effektiv
 • Ansvarsbevisst
 • Lærevillig
 • Engasjert
 • Gode kommunikasjonsevner 

Vi tilbyr

 • En arbeidsplass i hjertet av Oslo, som har et arbeidsmiljø preget av tillit, åpenhet og respekt
 • En trygg arbeidsplass med god kollegastøtte 
 • En reise mot nytt og moderne sykehus
 • Som nyansatt i OUS blir du en del av et velkomstprogram
 • Du blir en del av et viktig samfunnsoppdrag 
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Oslo universitetssykehus HF
Kontaktperson
Navn: Ingvild Victoria Koren Lobmaier
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 91676929
Arbeidssted
Klinikk for laboratoriemedisin, Avdeling for patologi, Radiumhospitalet, Oslo universitetssykehus HF
Ullernchausseen 64
0379 Oslo