Bydel Nordre Aker utlyser ledig deleliste i fastlegehjemmel tilknyttet Frysja legekontor DA. Bydelen har totalt 55 fastlegehjemler fordelt på 12 legesentre, inkludert SiO Helse.

Frysja legekontor DA er et veldrevet legesenter med fem fastleger, hvorav to er i deleliste, og LIS-1 lege. Legekontoret har fire stabile, dyktige helsesekretærer i totalt 3,2 årsverk. Godt faglig og sosialt miljø. Pridok journalsystem, knyttet opp mot helsenorge.no. Godt utstyrt laboratoriet med EKG, 24 t BT og spirometri. Listestørrelse er 1000 per i dag, men er planlagt økt til 1200 ved inngåelse av delelisteavtale. Pasienttilgangen er god.

Legene er selvstendig næringsdrivende, organisert i DA. Den som tildeles delelistehjemmelen forplikter seg til å gå inn i eksisterende samarbeidsavtale med de andre legene. Legekontoret er lokalisert i samme bygg som et stort fysikalsk institutt. Godt samarbeid med andre faggrupper. Hjemmelshaver er Tove Borgen.

Ønsket oppstart av deleliste er 1.1.2022.
Overtakelse av hele hjemmelen innen 1.1.2025.

Arbeidsoppgaver
 • Fastlege med ansvar for listeinnbyggere
 • Pliktig deltakelse i Oslo kommunes legevakttjeneste
 • Allmennmedisinske offentlige oppgaver, f.eks. helsestasjon, skolehelsetjeneste og arbeid med prioriterte pasientgrupper, kan tilpliktes med inntil 7,5 timer per uke
Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som lege (HPR-nummer oppgis i søknad)
 • Gjennomført LIS1-tjeneste eller tilsvarende
 • Spesialist eller spesialistkandidat i allmennmedisin
 • Gode skriftlige og muntlige norskkunnskaper
 • Erfaring fra norsk fastlegepraksis, herunder drift av legepraksis, vil bli vektlagt
Personlige egenskaper
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, motivasjon og læringsvilje
 • Fleksibilitet, ansvarsbevissthet og engasjement
 • Evne til å jobbe strukturert og målrettet – både selvstendig og i fellesskap med kolleger
 • Interesse for organisering av fastlegepraksis i samsvar med relevant lov- og avtaleverk samt kvalitetskrav til fastlegetjenesten
Vi tilbyr
 • Individuell fastlegeavtale som deleliste i henhold til Rammeavtalen mellom Oslo kommune og Den norske legeforening om privat allmennpraksis i fastlegeordningen i kommunen samt fastlegeforskriften
Bydel Nordre Aker har rundt 53 000 innbyggere. Bydelen strekker seg fra Badebakken i sør, gjennom Maridalen og Solemskogen i nord, og fra Trondheimsveien i øst til Sognsvannsbekken i vest. Denne utstrekningen gjør Bydel Nordre Aker til den geografisk største bydelen i Oslo. Bydelens visjon er: " Sammen skaper vi selvstendige, aktive og gode liv i Bydel  Nordre Aker". Vi ønsker å være i dialog med bydelens innbyggere og utvikle gode tjenester. 

Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss, uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom det er behov for det.

I henhold til offentlighetsloven kan søkeren føres opp på offentlig søkerliste selv om det er anmodet om anonymitet. Vedkommende vil i tilfelle bli varslet. 

Les mer om Bydel Nordre Aker 
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Oslo kommune, Bydel Nordre Aker
Kontaktpersoner
Navn: Tom B. Sundar
Tittel: Bydelsoverlege/avdelingsdirektør
Telefon: 454 84 047
E-post: tom.sundar@bna.oslo.kommune.no
Navn: Tove Borgen
Tittel: Hjemmelshaver
Telefon: 412 23 212
E-post: t.borgen@vikenfiber.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Frysja legekontor DA
Kjelsåsveien 160
0491 OSLO