Kort om arbeidsgiver

Spesialitet: Øyesykdommer 

Øyeseksjonen er organisert under Kirurgisk klinikk, avdeling for kirurgi og ortopedi.  Seksjonen er lokalisert i Tønsberg på Sykehuset i Vestfold. Vi er en seksjon i vekst og fra februar 2022 utvides arealene i poliklinikken med ny og moderne utstyrspark.

Kirurgisk aktivitet foregår i operasjonsstue og  poliklinisk dagbehandling-stue. Vi disponerer 2-3 operasjonsstuer daglig til operasjoner for katarakt, glaukom, strabisme og div. okuloplastikk, med muligheter for å øke kapasiteten ytterligere.

Seksjonen har fokus på forskning og er i startfasen av et samarbeid eksternt for å etablere et forskningsmiljø. Vi har per nå en lege med PhD og en lege som er tildelt interne midler for forskning i et doktorgradsløp. 

Vår seksjon behandler alle former for øyesykdommer unntatt bakre segment kirurgi og enkelte sentraliserte diagnoser som kun utføres på universitetssykehus. Hovedvekten av aktiviteten er poliklinisk og dagkirurgisk, og foregår i poliklinikken og på operasjonsstuene. Vi disponerer en sengeplass til innlagte pasienter. Ved tilsyn på andre avdelinger undersøkes pasienten på vår poliklinikk dersom de er i stand til det. Hvis ikke benyttes portabelt utstyr til undersøkelse i de respektive avdelingene. Nyfødte undersøkes i kuvøse på nyfødtintensiv.

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisajson som lege 
 • Spesialist i øyesykdommer eller LIS med kort tid igjen før ferdig spesialist.
 • Gode faglige kvaliteter.
 • Personlig egnethet vektlegges.
 • Gjerne forskningserfaring.
 • Søker må beherske flytende Norsk eller skandinavisk språk for å ivareta en god kommunikasjon med pasienter og kolleger.

Personlige egenskaper

 • Ansvarsbevisst.
 • Nøyaktig.
 • Gode kommunikasjonsevner, både ovenfor pasienter, pårørende og andre yrkesgrupper man jobber sammen med.
 • Sans for nye utfordringer.
 • Jobber profesjonelt, systematisk og effektivt.
 • Har arbeidsglede og setter pasienten først, både kvalitativt og kvantitativt.
 • Er samarbeidsvillig og har kollegial og tverrfaglig lagånd.
 • Har lyst til å være med og videreutvikle en faglig sterk og trivelig avdeling, både for pasientene og personalet.

Vi tilbyr

 • Gode kollegiale forhold.
 • Godt samarbeid med spesialutdannede øyesykepleiere, optiker og ortoptist.
 • Funksjonell og velutstyrt avdeling.
 • Faglige utfordringer og utviklingsmuligheter i et godt og aktivt tverrfaglig miljø. 
 • Tilsetting skjer i Sykehuset i Vestfold HF, på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Det er pliktig medlemskap i sykehusets pensjonsordning.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV, og til lønnsfastsettelse. 

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Universitet
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sykehuset i Vestfold HF
Kontaktperson
Navn: Cathrine Nansdal Breivik
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 95201112
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Kirurgisk kinikk, Øyeseksjonen, Sykehuset i Vestfold HF
Halfdan Wilhelmsens alle 17
3116 Tønsberg