Kort om arbeidsgiver

Levanger har ca 20.000 innbyggere og er ett av fire byer i sykehusets nedslagsfelt. Levanger ligger ca. 80 km nord for Trondheim og 50 km fra sentral storflyplass (Værnes Lufthavn). Flytiden Værnes-Oslo er 1 time. Levanger kommune har godt utbygd skoleverk, et rikt kulturliv og har en variert natur mellom fjord og fjell med gode muligheter for friluftsliv.

Avdelingen utfører et bredt spekter av undersøkelser innenfor alle modaliteter og har en moderne utstyrspark.  Vi driver avansert diagnostikk innenfor alle fagområder med alle modaliteter. Avdelingen har for øyeblikket 12 overlegestillinger, og 8 stillinger for leger i spesialisering. 

Som overlege vil du delta i 10-delt vaktturnus, med LIS som aktiv forvakt.

Avdelingen er organisert i felles klinikk som går på tvers av HNT og St. Olavs, og en har et tett faglig samarbeid mellom sykehusene. 

Vi tilbyr en variert og spennende arbeidsplass, der du blir en del av et effektivt arbeidsmiljø, med faglig kompetente kollegaer.  

Arbeidsoppgaver

* Granskning av alle typer undersøkelser (konvensjonell radiologi, CT og MR) 
* Ultralyd og gjennomlysning
* Intervensjonsprosedyrer
* Signering av alle typer undersøkelser
* Supervisjon og veiledning av LIS
* Undervisning
* Vurdering av innkomne henvisninger
* Demonstrasjoner og kliniske møter

Kvalifikasjoner

Norsk spesialistgodkjenning i Radiologi.
Interesse for, eller tidligere erfaring med forskning er ønskelig.

Personlige egenskaper

Du har godt humør og samarbeider godt med pasienter og øvrig personale
Du jobber strukturert
Du er fleksibel og løsningsorientert
Du er interessert i faglig utvikling og bidrar med ditt engasjement inn i avdelingen.

Vi tilbyr

Et godt og faglig sterkt arbeidsmiljø og en spennende arbeidshverdag innenfor et fagfelt i rask utvikling. 

Gode kurs og permisjonsforhold

Tilrettelegging for personlig og faglig utvikling

Fokus på et godt arbeidsmiljø

Lønn i henhold til gjeldende overenskomst

Medlemskap i pensjonsordning, 2% pensjonstrekk, gruppelivsforsikring og ulykkesforsikring

Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Helse Nord-Trøndelag HF
Kontaktperson
Navn: Rune Wagnild
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 74097797
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Avdeling for bildediagnostikk, Klinikk for bildediagnostikk, Sykehuset Levanger
Kirkegata 2
7600 Levanger