Kort om arbeidsgiver
Vår dyktige kollega skal ut i svangerskapspermisjon, og vi søker derfor en medarbeider som kan vikariere i hennes stilling. Stillingen er plassert i Medisinsk fagavdeling, seksjon for spesialisthelsetjenester, forskning og kvalitet. Det er ønskelig med snarlig tiltredelse. Varighet på vikariatet er anslagsvis til medio august 2022.
Medisinsk fagavdeling jobber for høy medisinsk faglighet og med kontinuerlig utvikling og forbedring. Seksjonen stillingen er knyttet til, har oppgaver med fagutvikling i de indremedisinske og kirurgiske spesialitetene, laboratoriemedisin, psykiatri, barne- og ungdomspsykiatri og rus- og avhengighetsmedisin. Vi dekker også temaer innenfor forskning, kvalitet og pasientsikkerhet.
Arbeidsoppgavene i stillingen spenner over et bredt felt av temaer - fra fagutvikling innenfor spesielle fagområder/temaer til kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet i fagutøvelsen. I tillegg kommer utvalgsarbeid, utredninger, høringer, saksforberedelser og løpende oppgaver. Du vil den første tiden i hovedsak jobbe med forberedelser og utvikling av kampanjen Gjør kloke valg.
Vi er på utkikk etter deg som er nyutdannet og enten venter på LIS 1-stilling, eller er ferdig og venter på å komme videre i utdanningsløpet. Vi ønsker en kandidat som tar sikte på å bli i vikariatet i hele perioden som er utlyst. Den første tiden overlapper du med hun som har stillingen, og det er derfor tilrettelagt for god opplæring. 

Arbeidsoppgaver
 • Medarbeider i Gjør kloke valg-kampanjen, praktiske forberedelser og utvikling
 • Enkelte utredningsoppgaver, saksforberedelse og høringsarbeid for fagstyre, faglandsråd, sentralstyre og landsstyre.
 • Planlegging og gjennomføring av prosjekter innenfor definerte satsningsområder.
 • Planlegging og gjennomføring av interne og eksterne fagmøter, kurs og konferanser.
 • Kontakt med fagmiljøene i spesialisthelsetjenestene via de fagmedisinske foreningene og fagstyre/faglandsråd. Andre oppgaver knyttet til fagavdelingens ansvarsområder kan også tilfalle stillingen.
 
Kvalifikasjoner
 • Søker må være cand. med.
 • Venter på -eller har nylig fullført - LIS1
 • Solid erfaring i bruk av sosiale medier og digital kommunikasjon
 • Erfaring med prosjektarbeid
 • Kunnskap og erfaring med formidlingsarbeid og meget god norsk fremstillingsevne, skriftlig og muntlig
 • Kunnskap og erfaring med organisatorisk arbeid, saksbehandling og saksforberedelse
 • Gjerne erfaring fra politisk styrte organisasjoner, foreningsarbeid og kampanjer
 • God innsikt i helsetjenestenes oppbygning


Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr
Legeforeningen tilbyr faglige utfordringer og utviklingsmuligheter, et aktivt og godt sosialt miljø. Vi holder til i nyoppussede lokaler i Legenes hus sentralt i Oslo. Lønn etter avtale. 

Kontakt gjerne seksjonsleder/lege Bente Kristin Johansen om du har spørsmål om stillingen, send søknad inkl. CV, attester og vitnemål snarest, og senest innen søknadsfristen 29.8.
 
Stillingskategori
Rådgiver
Arbeidsgiver
Den norske legeforening
Kontaktperson
Navn: Bente Kristin Johansen
Tittel: Seksjonssjef/lege
Telefon: 977 00 755
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Christiania torv 5
0158 OSLO