Kort om arbeidsgiver
Det siste året har vi hatt tre kommuneoverleger i Alta, som har fordelt arbeidsoppgaver som tilhører stillingen. 
Nå er en stilling ledig. Vi søker deg som evner å tenke helhetlig, forebyggende og tverrfaglig, og som vil bidra til Alta kommunes endrings- og utviklingsarbeid.

Du må være dedikert. Du får nemlig en sentral og viktig jobb i vår kommune.

Du får ansvaret for samfunnsmedisinske oppgaver på et administrativt nivå og fagansvar for legetjenesten i kommunen, sammen med de to andre kommuneoverlegene og sykehjemsoverlegen. Kommuneoverlegene inngår i et team, og dekker planlagt fravær som ferie, kurs o.l.

Organisatorisk er stillingen plassert i Helse og Sosial. Kommunalleder i Helse og Sosial vil være nærmeste administrativt overordnet, men stillingen forutsetter også tett kontakt og godt samarbeid med rådmann og kommunestyre. Arbeidssted er ved Helsesenteret i Alta kommune.  


Arbeidsoppgaver
 • Medisinskfaglig rådgivning overfor den kommunale organisasjonen og kommunikasjon om de rådene som gis
 • Faglig ansvar for miljørettet helsevern, smittevern og helseberedskap
 • Myndighetsoppgaver etter Lov om psykisk helsevern
 • Ivaretakelse av andre oppgaver som i lovgivning er særskilt tillagt kommuneoverlegen
 • Samfunnsmedisinsk rådgivning i kommunens folkehelsearbeid og i kommunens plan- og samfunnsutvikling
 • Delansvar i planarbeidet rettet mot kommunale helsetjenester
 • Bidra i samhandlingen med spesialisthelsetjenesten, Statsforvalter og andre kommunale helsetjenester
 • Fagansvar for fastlegeordningen og oppfølging av fastleger i kommunen sammen med Virksomhetsleder for Legetjenesten
 • Leder for samarbeidsutvalget i fastlegeordningen, samt bidra til å strukturere samhandlingen mellom fastlegene og øvrig kommunal virksomhet
 • Overordnet ansvar for kommunens oppgaver i ny spesialistutdanning
 • Saksbehandling av politiske saker innen fagfeltet
 • Deltakelse i kommunens kriseledelse og Beredskapsråd
 • Bidra til at kommunen deltar i forskning og utviklingsarbeid
 • Ivareta kommunens tilsynsmyndighet innenfor miljøretta helsevern sammen med Helsekonsulent 
Arbeidsoppgaver fordeles mellom kommuneoverlegene

Kvalifikasjoner
 • Offentlig godkjent lege med norsk autorisasjon
 • Relevant erfaring
 • Påbegynt/fullført spesialistutdanning i samfunnsmedisin er en fordel
 • Førerkort klasse B
 • God fremstillingsevne på norsk, både muntlig og skriftlig 
Personlige egenskaper
 • Gode samarbeidsegenskaper
 • Interesse og engasjement for samfunnsmedisin
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Analytisk og evne til å tenke helhetlig
 • Handlekraftig
 • Fleksibel og løsningsorientert
 • Utviklingsorientert og innovativ 
Vi tilbyr
 • Spennende utviklingsoppgaver i et tverrfaglig fagmiljø
 • Godt arbeidsmiljø og gode kolleger
 • Gode faglige og personlige utviklingsmuligheter
 • Lønn etter kvalifikasjoner/avtale
 • Tilrettelegging for spesialisering i samfunnsmedisin
 • Konkurransedyktig pensjonsordning i KLP 
Har du spørsmål rundt stillingen, kontakt kommunalleder John Helland, tlf.  95305062 eller en av Kommuneoverlegene Anne H Davidsen, Ingunn Heggheim og Peder Halvorsen på  tlf. 90975170.
Stillingskategori
Kommunal lege
Arbeidsgiver
Alta kommune
Kontaktperson
Navn: John Helland
Tittel: Kommunalleder
Telefon: 953 05 062
Arbeidssted
Markveien 31
9510 ALTA