Kort om arbeidsgiver
Fürst er Norges største medisinske laboratorium og ligger på Furuset i Oslo. Laboratoriet har en omfattende diagnostisk aktivitet som inkluderer medisinsk biokjemi, medisinsk mikrobiologi, og patologi. Laboratoriet har en stor enhet for molekylærbiologiske analyser (PCR-teknikk). Laboratoriet analyserer prøver hovedsakelig fra fastleger og privatpraktiserende spesialister i hele Norge.

God pasientservice, god kvalitet og moderne laboratoriediagnostikk er kjerneverdier for Fürst. I 1995 ble Fürst akkreditert av Norsk Akkreditering som det første medisinske laboratoriet i Norge. I tillegg deltar Fürst i forskning og utvikling i samarbeid med universitetssykehus. For tiden har Fürst totalt 18 faste ansatte overleger (3 overleger i medisinsk mikrobiologi), samt 3 stilinger for leger i spesialisering.

Vi er godkjent som utdanningsinstitusjon i medisinsk biokjemi og medisinsk mikrobiologi. For de læringsmålene som ikke kan oppnås hos Fürst, har vi avtale med en annen institusjon. Medisinsk mikrobiologi er et spennende fagområde, som krever stor breddekunnskap, men som også gir mulighet for fordypning innen egne interesseområder. Laboratoriet er har et bredt analyserepertoar og stort analysevolum innen medisinsk mikrobiologi og dekker de fleste læringsmålene i faget. Personer som ønsker medisinsk mikrobiologi som hovedspesialitet prioriteres.

Dette er en 100% vikarstilling i 6 mnd. med mulighet for forlengelse.
Oppstart snarest mulig, etter nærmere avtale.


Arbeidsoppgaver
 • Delta i laboratoriets diagnostiskoppgaver under opplæring og supervisjon av overlege. Oppgavene består blant annet av kommentering av ulike prøveresultater, vurdering av dyrkningsresultater, og besvarelser av faglige henvendelser fra rekvirenter
 • Deltagelse i opplæring for spesialistutdanning og gjennomføre utdanningsplan samt involvering i prosjekter/forskningsoppgaver
 • Deltagelse i medisinsk faglige møter der det diskuteres og avgjøres valg av nye analyser, kvalitetsmessige spørsmål og andre faglige spørsmål knyttet til laboratoriets virksomhet
 • Legene har et tett tverrfaglig samarbeid med ulike faggrupper i prosjekter på laboratoriet. Medansvar for undervisning og fagutvikling
 • God dialog med rekvirentene for veiledning i rekvirering og fortolkning av analyseresultater. Rekvirentene er primært allmennleger og privatpraktiserende spesialister over store deler av Norge
 • Andre oppgaver kan bli pålagt av overordnet leder
Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som lege
 • Gjennomført tjeneste i relevant, klinisk spesialitet og erfaring fra laboratoriemedisin IKT, og/eller forskning er en fordel, men ikke et krav
 • Gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig
Personlige egenskaper
 • Løsningsorientert og omgjengelig
 • Selvstendig, men liker teamarbeid og kan samarbeide på tvers av faggrupper
 • Serviceinnstilt og fleksibel
 • God kommunikasjonsevne
 • Personlig egnethet vektlegges
Vi tilbyr
 • Arbeidssted på Furuset i Oslo
 • Et uformelt og hyggelig arbeidsmiljø, tydelige ansvarsforhold og korte beslutningsveier
 • Deltagelse i forskningsprosjekter, kurs og kongresser
 • Høy faglig standard og et fagmiljø i rask utvikling.
 • Varierte arbeidsoppgaver
 • Oppdatert og moderne instrumentpark
 • Lønn etter avtale
Kun elektroniske søknader. Aktuelle kandidater kan bli kontaktet forløpende.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Fürst Medisinsk Laboratorium
Kontaktpersoner
Navn: Ying Chen
Tittel: Medisinsk direktør
Telefon: 971 83 696
E-post: ychen@furst.no
Navn: Vibeke C. Reiling
Tittel: HR-direktør
Telefon: 920 29 888
E-post: vcreiling@furst.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Furuset
Søren Bulls vei 25
1051 OSLO