Kort om arbeidsgiver
Kreftregisteret lyser ut 20 % fast stilling som leder av Endoskopiskolen for gastrointestinal endoskopi (Spesialrådgiver)

Under ledelse av Helse Sør-Øst RHF innfører de regionale helseforetakene Nasjonalt screeningprogram for tarmkreft fra 2022. Endoskopiskolen er organisert under Tarmscreeningseksjonen ved Kreftregisteret, Endoskopiskolens leder er ansatt i denne seksjonen. Endoskopiskolen har som hovedmålsetting å sikre at opplæring i gastrointestinal endoskopi holder høy kvalitet. Kvalitetsarbeidet skjer i form av kurs for skopører og endoskopiteam som Endoskopiskolen utvikler og arrangerer. De pedagogiske prinsippene for supervisjon og gruppeledelse som benyttes bygger på nasjonal og internasjonal forskning og utvikles kontinuerlig. Som leder for Endoskopiskolen vil du ha et spesielt ansvar for å bidra til  at endoskopører i Tarmscreeningprogrammet får nødvendig opplæring, trening og videreutdanning i samarbeid med representanter for de regionale helseforetakene.


Arbeidsoppgaver
 • Faglig og administrativ ledelse av Endoskopiskolen
 • Nasjonal koordinering av kursvirksomhet, herunder kurstilbud, kursvolum, og tilpasning av kurs etter behov
 • Evaluering av kurstilbudet ved Endoskopiskolen
 • Utarbeide årsplan for kurs
 • Veiledning av kursledere
 • Videreutvikling av endoskopiskolen i samsvar med behov og lage en langtidsplan
 • Etablere nettverk og samarbeid nasjonalt og internasjonalt

Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som lege 
 • Bred erfaring innen endoskopi
 • Instruktørkompetanse innen endoskopi
 • Interesse for utdanning og kvalitetsarbeid
 • Meget gode skriftlig og muntlig norsk- og engelskkunnskaper
 
Videre er det en fordel om du
 • er spesialist i fordøyelsessykdommer
 • har akademisk kompetanse tilsvarende PhD
 • har ledelseserfaring
 • har et bredt nasjonalt nettverk
 
Personlige egenskaper
Vi ønsker oss en leder med følgende personlige egenskaper
 • Evne til organisering og tilrettelegging
 • God evne til kommunikasjon, formidling og samarbeid
 • Evne til strukturert og målrettet arbeid
 • Evne til kreativ tenkning og problemløsning
 
Vi tilbyr
Kreftregisteret er en arbeidsplass som vektlegger høy faglig kvalitet, teamarbeid og personlig initiativ. Som medarbeider hos oss vil du få muligheten til å bidra til Kreftregisterets visjon – å bekjempe kreft og de utfordringene sykdommen medfører. Du vil få utfordrende og varierte arbeidsoppgaver og gode muligheter for faglig utvikling, i et sterkt og engasjert fagmiljø.


Prøvetid 6 måneder. Medlemskap i Oslo universitetssykehus HF sin pensjonsordning, som Kreftregisteret er organisert under. Lønn etter avtale


Søknad og CV skal fylles direkte inn i Webcruiter og ikke lastes ned som vedlegg. Vitnemål og attester må vedlegges. 


Søkere som vurderes å være best kvalifisert vil kalles inn til et intervju for å avklare personlig egnethet, motivasjon og potensial for gjennomføring av de ulike oppgavene som er tillagt stillingen. Inntrykket fra intervjuet sammen med vurdering av de dokumenterte akademiske kvalifikasjonene, eventuelle ferdighets-/evnetester, referanser, kandidatens motivasjon og personlige egnethet vil danne grunnlag for tilsetting i stillingen.


I henhold til offentlighetsloven § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om å ikke bli oppført på søkerlisten. Dersom ønsket reservasjon ikke tas til følge, vil søkeren bli varslet og informert om det, med mulighet til å trekke søknaden før offentliggjøring.
Stillingskategori
Rådgiver
Arbeidsgiver
Kreftregisteret
Kontaktpersoner
Navn: Kristin Ranheim Randel
Tittel: Seksjonsleder Colorectalscreeningseksjonen
Telefon: 22928889
E-post: kristin.ranheim.randel@kreftregisteret.no
Navn: Anita Jørgensen
Tittel: Spesialrådgiver
Telefon: 22928744
E-post: anita.jorgensen@kreftregistretet.no
Navn: Martine Staib
Tittel: HR
Telefon: 92691858
E-post: martine.staib@kreftregisteret.no
Arbeidssted
Ullernchausseen 64
0379 OSLO