Kort om arbeidsgiver
Medisinsk klinikk har følgende medisinskfaglige avdelinger i Bodø: Kardiologi, gastroenterologi, nyre, lunge og hematologi. Avdelingen har også spesialister i infeksjon og geriatri samt dagpost for indremedisinske pasienter.

Medisinsk faglig avdeling har 25 overleger, samt 20 utdanningsstillinger for lege i spesialisering. Det er 18 LIS1-stillinger.
Vi har utplassert medisinske studenter i 5. og 6. studieår fra Universitetet i Tromsø. Et varierende antall legehospitanter er til enhver tid i avdelingen for å få praksistjeneste.

Vi har ledig 100% fast stilling som overlege ved endokrinologisk poliklinikk.
Tiltredelse etter avtale.

Arbeidsoppgaver
 • Utredning, behandling og oppfølging av pasienter med endokrinologisk sykdom. Pasienter med diabetes mellitus utgjør en stor del av pasientgrunnlaget.
 • Hovedsakelig poliklinisk virksomhet, men også tilsynsvirksomhet ved andre avdelinger.
 • Supervisjon og veiledning av leger i spesialisering.
 • Ambulering til Lofoten og Vesterålen kan være aktuelt etter nærmere avtale.
 • Stillingen er i utgangspunktet ikke tilknyttet noen vaktordning, men for spesialist i generell indremedisin kan deltagelse i generell medisinsk vaktordning som bakvakt for LIS2/3 være aktuelt etter nærmere avtale.
Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som lege.
 • Norsk spesialistgodkjenning som endokrinolog eller indremedisiner. Kandidater som kun mangler kortere tid med generell indremedisinsk tjeneste for å ferdigstille spesialiseringen vil også bli vurdert.
Personlige egenskaper
 • Interesse for oppfølging av pasienter med diabetes mellitus.
 • Søker må kunne jobbe selvstendig poliklinisk med endokrinologiske problemstillinger.
 • Søkere må beherske norsk både skriftlig og muntlig.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt ved tilsetting.
 • Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.
Vi tilbyr
 • Godt kollegialt miljø og godt samarbeid med øvrige indremedisinere i klinikken og enokrinkirurgene ved Kirurgisk klinikk
 • Muligheter for forskning
 • Avdelingen har et godt lærings- og utdanningsmiljø med god veiledningsordning
 • Nordlandssykehuset HF har gunstige pensjons- og forsikringsordninger gjennom KLP
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Nordlandssykehuset HF
Kontaktperson
Navn: Camilla Madsen
Tittel: avdelingsoverlege
Telefon: +47 917 98 862
E-post: camilla.madsen@nordlandssykehuset.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Bodø
8005 BODØ