Kort om arbeidsgiver

Medisinsk serviceklinikk Sørlandet sykehus HF (SSHF) skal ansette ny avdelingssjef for
Mikrobiologisk avdeling. Avdelingen er lokalisert i Kristiansand, men har faglig ansvar på tvers i hele SSHF.

Sørlandet sykehus er i dag organisert med totalt 6 laboratorieavdelinger hvorav mikrobiologisk avdeling er en av disse.  Det er et tett faglig samarbeid mellom laboratorieavdelingene for å sikre best mulig diagnostisk
tilbud til pasientene på Agder.

Laboratoriene i SSHF har et stort fokus på kvalitetsarbeid og er akkreditert iht ISO 15189

Det pågår for tiden en organisasjonsprosess i laboratoriene i Sørlandet sykehus HF,
noe som kan medføre fremtidige endringer i dagens laboratoriestruktur.

Vi har ledig 100% fast stilling som avdelingssjef. Tiltredelse etter avtale. 

Avdelingssjef rapporterer til Klinikkdirektør Medisinsk Serviceklinikk.

Mikrobiologisk avdeling er veldrevet, med et kostnadsbudsjett på ca 57 mill. kr og
ca 44 brutto årsverk.  

Mikrobiologisk avdeling er inndelt i 2 hovedenheter, bakteriologi og infeksjonsimmunologi, som også inkluderer molekylærbiologiske undersøkelser. Avdelingen har
stabsfunksjoner innen kvalitet, IKT og merkantil arbeid. Avdelingen har 2 faste overleger og 2 LIS stillinger. Avdelingen er godkjent gr.I for utdannelse av leger i spesialisering (LIS). Spesialist i medisinsk mikrobiologi ved Medisinsk Mikrobiologi har faglig ansvar for all mikrobiologisk diagnostikk i SSHF.

Avdelingen utfører laboratorieundersøkelser innen fagområdet mikrobiologi på prøver fra inneliggende og polikliniske pasienter i Agder.
Infeksjonsimmunologiske screeningundersøkelser for blodbankene ved Arendal, Kristiansand og Flekkefjord blir utført. Avdelingen innehar nasjonal referansefunksjon i mikrobiologi for Borrelia og bidrar til forskning innen flåttbårne sykdommer.  Diagnostikk med tanke på bakterielle infeksjoner og innsats mot utvikling av antibiotikaresistens er et fokusområde. 

Koronaepidemien har gitt utfordringer, men også vist at mikrobiologisk avdeling har evne til rask omstilling. Det molekylærbiologiske miljøet har blitt styrket og utvidet og denne kompetansen ønsker vi å dra nytte av i videre utvikling av dette fagområdet, som er i sterk vekst. 

 Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og
eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som
fremkommer i CV og til fastsettelse av lønn.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi
oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn,
alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder
dersom du har hatt opphold i arbeidslivet. 

Arbeidsoppgaver

 • Helhetlig lederansvar for kvalitet, personal, drift og økonomi.
 • Kontinuerlig fokus på forbedring innen både fag og drift.
 • Ansvar for å sikre samhandling på tvers av klinikker, avdelinger og mellom SSHF sine ulike sykehuslokasjoner om å utvikle pasientens helsetjeneste.
 • Stillingen inngår i ledergruppen i Medisinsk Serviceklinikk, samt i administrerende direktørs utvidede ledergruppe

Kvalifikasjoner

 • Relevant kompetanse på minimum bachelor/masternivå.
 • Lederutdanning og/eller ledererfaring.
 • God økonomiforståelse.
 • Erfaring fra samarbeid på tvers av fagområder og mellom utdanningsgrupper.
 • Helsefaglig bakgrunn innenfor laboratorievirksomhet.
 • Erfaring fra ledelse av omstillings- og endringsprosesser vil vektes positivt.

Personlige egenskaper

 • Vi søker deg som er positiv, fleksibel, har gjennomføringskraft og evner å bidra til et høyt faglig nivå.
 • Kommuniserer godt både muntlig og skriftlig.
 • Innehar god rolleforståelse og lojalitet til styringskrav.
 • Har gode samarbeidsevner for å styrke det faglige samarbeid på tvers i foretaket.
 • Personlig egnethet blir vektlagt

Vi tilbyr

 • Spennende arbeidsoppgaver i en stor organisasjon.
 • Gode muligheter for å påvirke utviklingen av tjenestene som tilbys i SSHF.
 • Lønn etter avtale
Stillingskategori
Seksjonsleder
Arbeidsgiver
Sørlandet sykehus HF
Kontaktperson
Navn: Siri Tønnessen
Tittel: Direktør
Telefon: 900 61 504
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Medisinsk serviceklinikk, Mikrobiologisk avdeling
Egsveien 100
4615 Kristiansand