Kort om arbeidsgiver

Det lyses ut fast 100% stilling for Lege i spesialisering (LIS) med tiltredelse i oktober 2021 eller etter avtale. Stillingen skal deles mellom BUP Vestmar (BUP Vestmar har kontorer både i Kragerø og på Stathelle) og BUP Porsgrunn. Allmennleger eller LIS i voksenpsykiatri som ønsker praksis i barne- og ungdomspsykiatri ifm spesialisering
kan også søke.
BUP Vestmar og BUP Porsgrunn er to av fire generelle poliklinikker organisert i Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP) som er en del av Barne og ungdomsklinikken. ABUP består av fire BUP poliklinikker og to fylkesdekkende seksjoner, Seksjon for familiebehandling og Seksjon for autismespekterforstyrrelser. Barne og ungdomsklinikken inkluderer også Avdeling for barne og ungdomsmedisin og Avdeling for habilitering.  
Vi har et nært og godt samarbeid internt med andre seksjoner i klinikken og Ungdomspsykiatrisk døgninstitusjon (UPS).  Det er også mye samarbeid med eksterne instanser som barnehager, skoler, med hjelpeapparatet i 1. linjetjenesten og med andre relevante instanser og fagmiljøer. Vi har et godt og inspirerende fagmiljø og satser på fagutvikling blant annet ved bruk av både manualisert og ikke-manualisert evidensbasert behandling. Vi søker etter personer med interesse for arbeid blant barn/unge og deres familier og som er opptatt av barns oppvekstvilkår.

Politiattest må leveres ved ansettelse.  

 

Arbeidsoppgaver

 • Vi søker etter personer med interesse for arbeid blant barn/unge og deres familier, og som er opptatt av barns oppvekstvilkår.
 • Utredning og behandling (inkl. medikamentell) av barn og unge, foreldre- og familieveiledning og veiledning/konsultasjon/samarbeid internt og med 1. linjetjenesten.
 • Det er ønskelig at søker disponerer egen bil, da det må påregnes noe reisevirksomhet til samarbeidsmøter.

Kvalifikasjoner

 • Ønskelig med erfaring fra barne- og ungdomsfeltet eller psykiatri.
 • Ønskelig med erfaring fra 1. linjen.
 • Allmennleger i spesialisering eller LIS i voksenpsykiatri som ønsker sidepraksis i barne- og ungdomspsykiatri kan også søke.
 • Det er ønskelig at søkere har gjennomført norsk lis 1 (tidligere kalt turnus) tjeneste.     

Personlige egenskaper

 • Vi søker etter en person med gode samarbeidsevner og som ser nødvendigheten av tverrfaglig samarbeid. 
 • Personlig egnethet legges stor vekt på.
 • Gode evner til å snakke med barn og unge og deres familie.
 • Må kunne beherske norsk godt både skriftlig og muntlig.  

Vi tilbyr

 • Et godt og inspirerende fagmiljø.
 • Vi satser på fagutvikling blant annet ved bruk av både manualisert og ikke manualisert kunnskapsbasert behandling.
 • LIS-legen får veiledning av barne- ungdomspsykiateren/overlegen på poliklinikken. Både klinisk veiledning og veiledning i psykoterapi kan gis av overlegen ved BUP Vestmar.
 • Det er også mulighet for deltakelse på kurs.
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement.
 • Gode pensjons-, låne- og forsikringsvilkår, se KLP.no        
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Sykehuset Telemark HF
Kontaktpersoner
Navn: Susanne Ehrhardt-Knutsen
Tittel: Seksjonsleder BUP Porsgrunn
Telefon: 35002859
Navn: Anne Kjendalen
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 92257307
Navn: Neshan Omar
Tittel: Overlege
Telefon: 35986100
Navn: Petter Langlo
Tittel: Seksjonsleder BUP Vestmar
Telefon: 35986100
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Seksjon Bup Vestmar og Bup Porsgrunn
Aallsgate 41
3922 Porsgrunn