Kort om arbeidsgiver

Avdelingen har områdefunksjoner og lokalsykehusfunksjon for henholdsvis 500.000 og 170.000 innbyggere.

Fast, nyopprettet  overlegestilling innen kardiologi er ledig.

Avdelingen har 8 overlegestillinger i hjertesykdommer, alle besatt. Avdelingen har bred klinisk kompetanse innen hjertemedisin. Antall hjertesenger er 20. I tillegg har medisinsk observasjonspost, nær akuttmottaket, 8 senger med kompetanse og MTU for vurdering av pasienter med brystsmerter.
Medisinsk intensivavdeling har 6 tekniske senger, for ikke-intuberte medisinske intensivpasienter.

Avdelingen har velutstyrt hjertemedisinsk poliklinikk med 5 ekkomaskiner. Det gjøres årlig ca. 3.000 transthoracale og ca. 150 øsofagus ekko-undersøkelser. Avdelingen har ansvaret for pacemakerimplantasjonene i hele Buskerud, samt to kommuner i Vestfold og to kommuner i Oppland. I 2020 blir det implantert over 400 pacemakere. Avdelingen utfører også høyresidig hjertekateterisering, ca 40 prosedyrer pr. år, og har siden 2012 hatt områdefunksjon for ICD implantasjoner i Vestre Viken. I 2020 ble det utført 80 inngrep.

Avdelingen oppfyller læringsmål i kardiologi  for utdanning i hjertesykdommer tilsvarende gruppe 2 i gammel ordning. Det er etablert doktorgradsprosjekter innen kardiologi. Medisinsk avdeling har akademisk kompetanse og flere egne forskningsprosjekter, i tillegg til samarbeidsprosjekter med OUS, Sykehuset i Vestfold og de andre Vestre Viken sykehusene. Hjerteseksjonen publiserer årlig 8-10 vitenskapelige artikler.

Medisinsk avdeling har alle grenspesialiteter innen indremedisin, og er temporært seksjonert med klinisk arbeid og spesialundersøkelser innen grenspesialitetene på hverdager. Dette gir rom for avgrenset integrasjon med andre indremedisinske fagområder. 

Sykehuset har velutstyrt klinisk kjemisk laboratorium, isotop laboratorium og røntgenavdeling med moderne ultralyd, CT og MR modaliteter, og eget patologisk laboratorium.

Arbeidsoppgaver

Stillingen inngår i avdelingens kardiologiske vaktordning.

Vaktordninger er for tiden: Turnusleger, dublert LIS vakt (kveld og natt), generell overlegebakvakt tilstede om kvelden. Det er opprettet egen vaktordning i nefrologi og gastro. Vaktordningen i kardiologi er for tiden 10-delt bakvakt med hjemmevakt om natten og en uke avspasering hver 10. uke.

Kvalifikasjoner

Akademisk kompetanse vil bli vektlagt. Vi er spesielt interessert i en kollega med spesielt gode kunnskaper i ekko kardiografi, som kan bidra til å videreutvikle miljøet for kardiologisk billeddiagnostikk.

Søkeren må være spesialist i indremedisin med grenspesialitet i hjertesykdommer.

Personlige egenskaper

Vi søker en tilpasningsdyktig person med gode samarbeidsevner og gode faglige kvalifikasjoner med interesse og kompetanse til å videreutvikle det kardiologiske fagmiljø i avdelingen.

Personlige egenskaper vil bli vektlagt ved tilsettingen.

Vi tilbyr

  • Arbeidstid, lønn og tidspunkt for tiltredelse etter nærmere avtale.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Vestre Viken HF
Kontaktpersoner
Navn: Erik Gjertsen
Tittel: Enhetsleder Kardiologisk seksjon
Telefon: 91854478
Navn: Karianne Høstmark
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 92269101
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Med leger Hjerte og Gastro DS, Vestre Viken
Dronninggata 28
3004 Drammen