Kort om arbeidsgiver
Inderøy kommune har ledig 50% fastlege og 50% institusjonslege. 
Fastlegen har et listetak på 440 innbyggere, 2,5 kurativ dag og 50% kommunal stilling institusjonslege. Listen kan gradvis bygges opp til 575 pasienter etter avtale med kommunen.

Den som søker kan velge fast stilling, årsvikariat eller hjemmel som selvstendig næringsdrivende lege.

Inderøy Legesenter har i dag 8 fastleger og turnuslege/LIS1
 • Det er et nytt legesenter med moderne lokaler og utstyr. Ultralyd tilgjengelig for legene.
 • Legesenteret har daglegevaktfunksjon alle hverdager, og er lokalisert mellom to ambulansebaser.
 • Legevakt kveld/natt/helg ved Innherred Interkommunale legevakt som er lokalisert ved Sykehuset Levanger.
 • Det er 2-3 vakter i månedenArbeidsoppgaver
 • Allmennmedisin/fastlege
 • Fastlegen tilpliktes deltakelse i legevakt. I Inderøy kommune er legevakt på kveld, natt og helger og høytidsdager organisert i et eget interkommunalt selskap sammen med kommunene Frosta, Levanger og Verdal. Det er relativt lav vaktbelastning. Legevakten er lokalisert i nye lokaler nært ved Sykehuset Levanger.
 • Institusjonslege: previsitt, visitt, fagutvikling, undervisning, diagnostikk, behandling og oppfølging. Behandlingsavklaring, etiske problemstillinger, pårørende samtaler, jobbe i tverrfaglig team og helhetlig pasientforløp
Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som lege og gjennomført turnustjeneste/Lis1
 • Spesialist i allmennmedisin eller påbegynt spesialisering
 • Gode norskkunnskaper muntlig og skriftlig
 • Faglig engasjement og dyktighet vektlegges
 • Søker må ha gode samarbeidsevner, være strukturert og ansvarsbevisst
 • Personlig egnethet tillegges betydelig vekt
 • Det må fremlegges gyldig politiattest før tiltredelse.

Vi tilbyr
Inderøy kommune inngår avtale om husleie for kontorlokaler i Inderøy Helsehus AS.

Legepraksis drives i lokaler i Inderøy Legesenter. Og i henhold til Lov om kommunal helse- og omsorgstjenester, fastlegeforskriften og annen relevant helselovgivning. De vilkår som fremgår av sentrale avtaler i fastlegeordningen, føringer fra HELFO og lokale føringer av kommunen skal følges.

Det er totalt 100% institusjonslege stilling, som er delt mellom to leger med 50% stilling hver.

For den kommunale stillingen skjer ansettelse etter kommunalt avtaleverk.

Inderøy kommune flytter inn i nytt helsebygg medio 2022, institusjonsdelen av bygget består av behandlingsplasser, rehabilitering og palliasjon.

Fremtidsrettet drift, med bl.a. ultralyd, REKG og andre praktiske prosedyrer.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Inderøy kommune
Kontaktpersoner
Navn: Per Arne olsen
Tittel: Sektorleder
Telefon: 45511210
E-post: Per.Arne.Olsen@Inderoy.kommune.no
Navn: Guri K. Falch
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 93855594
Arbeidssted
Vennalivegen 7
7670 INDERØY