Kort om arbeidsgiver
Bærum er Norges 5. største kommune med sine 130.000 innbyggere. Kommunen er fremoverlent og under mottoet "Tenke langt og handle nå", jobbes det strategisk med å utvikle morgendagens tjenester til befolkningen. Som kommuneoverlege vil du jobbe sammen med et bredt sammensatt kompetanse- og fagmiljø i de ulike samfunnssektorene. 

Stillingen er organisert i stab til kommunalsjef Helse og sosial.

Bærum har i tillegg 2 erfarne assisterende kommuneoverleger, hvorav en smittevernoverlege. Under pandemien er det tilsatt ytterligere 2 assisterende kommuneoverleger, samt ressurser som bidrar i beredskapsarbeid kveld og helg. Disse er i dag organisert ved kommunens folkehelsekontor. Miljørettet helsevern, smittevern, fastlegeordningen, vaksinasjon med mer er i dag også organisert ved kontoret.

Arbeidsoppgaver
 • Medisinsk- og samfunnsfaglig rådgivning til kommunens ledelse
 • Helsemessig og sosial beredskap, stillingen inngår i kommunens kriseledelse  
 • Strategisk fag- og kvalitetsutviklingsarbeid innen kommunens helse-, omsorgs- og sosiale tjenester 
 • Folkehelsearbeid
 • Oppfølging av særskilte tverrsektorielle saker  

Kvalifikasjoner
Du må ha
 • medisinsk embetseksamen og norsk autorisasjon
 • gjennomført spesialisering i samfunnsmedisin. Kandidater under spesialisering kan vurderes, disse må forplikte seg til å fullføre spesialisering etter tilsetting
 • gode kommunikasjonsferdigheter i norsk, skriftlig og muntlig
 • erfaring fra norsk kommunehelsetjeneste og kjennskap til norsk lovverk
 Du bør ha
 • god kunnskap om legevakt og fastlegeordningen  
 • god kunnskap om aktuelle juridiske og etiske problemstillinger for innbyggere med utfordringer innen psykisk helse og rus, sårbare barn og unge og innen eldreomsorgen 

Personlige egenskaper
Vi vil i tilsettingen vektlegge personlig egnethet 
I stillingen må du
 • ha gode kommunikasjons- og samhandlingsegenskaper med innbyggere, kollegaer, media og andre samarbeidspartnere 
 • kunne jobbe selvstendig på en systematisk, effektiv og målrettet måte
 • ha evne til å tenke helhetlig, forebyggende og tverrfaglig
 • være opptatt av endrings- og utviklingsarbeid 
 • utvise initiativ, interesse og engasjement for samfunnsmedisin og inneha god rolleforståelse
Vi tilbyr
 • Kompetanseutviklingsstipend
 • Offentlig tjenestepensjonsordning 
Annet
Vi stiller krav om gyldig politiattest iht helse og omsorgstjenesteloven § 5-4. Denne må fremlegges før tiltredelse


Søkere gjøres oppmerksom på at opplysninger om dem kan bli offentliggjort, selv om søkerne ber om ikke å bli ført opp på offentlig søkerliste (Offentliglova §25).

Før ansettelse i Bærum kommune skal identitet dokumenteres og oppholdstillatelse være gyldig.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Bærum kommune
Kontaktperson
Navn: Grete Syrdal
Tittel: Kommunalsjef Helse og sosial
Telefon: 97199536
Arbeidssted
Sandvika
Eivind Lyches vei 10
1338 SANDVIKA