Kort om arbeidsgiver

Storslett er regionsenter for Nord-Troms med variert næringsliv og en rekke servicefunksjoner. Flyplassen ligger 5 minutter unna sentrum. Kommunen er bl.a. kjent for tre-stammers møte mellom kvensk, samisk og norsk kultur. Her er storslått natur med gode friluftsmuligheter. Nord-Troms har skattefordeler og gir mulighet for nedskrivning av studielån.

Vi har ledig fast stilling for lege i spesialisering i psykiatri (voksen). Helse Nord tilbyr et eget utdanningsprogram for leger som vil spesialisere seg innen psykiatri, der leger ved DPS tilbys månedlig gruppeveiledning og fagnettverkssamlinger. Poliklinisk praksis har vært godkjent for inntil 2 år av utdanningsforløpet med stedlig klinisk veiledning og obligatorisk undervisning fra Tromsø.

På Storslett har vi et psykiatrisk senter med voksenpsykiatrisk poliklinikk med 8 stillinger for behandlere. Vi er nå 1 overlege/spesialist i psykiatri, 3 psykologer, 1 psykologspesialist, 1 kunstterapeut, 1 psykiatrisk sykepleier/leder. På døgn har vi 6 senger. De har egen overlege og psykolog ved siden av miljøpersonalet og leder. Vi jobber for at døgnavdelingen skal godkjennes for LIS-løpet.

BUP har og kontorer på senteret, men er organisert i annen klinikk. Til sammen er vi et spennende og kunnskapsrikt fagmiljø. Samarbeidet mellom oss er godt og vi opplever oss som en god, trygg arbeidsplass med godt arbeidsmiljø. Arbeidsoppgavene er meget varierte og utviklingsmulighetene er gode her.

Arbeidssted fase 1: Spesialistutdanningen ved UNN HF

Arbeidssted fase 2: Etter fullført spesialisering vil stillingen bli omgjort til legespesialist ved Senter for psykisk helse og rusbehandling Nord-Troms, Storslett.

Se også informasjon om Utdanningsplaner.

Arbeidsoppgaver

 • Pasientrettet arbeid på poliklinikken
 • Bidra til progresjon og forventet utvikling i eget utdanningsforløp
 • Bidra faglig gjennom undervisning, veiledning og teamarbeid
 • Delta i arbeid med pasientsikkerhet, systematisk kvalitetsarbeid og kontinuerlig forbedring av virksomheten

Kvalifikasjoner

 • Du må
  ◦ ha norsk autorisasjon som lege, samt godkjent turnustjeneste/LIS del 1
  ◦ beherske norsk muntlig og skriftlig
  ◦ ha god skriftlig dokumentasjonsevne
  ◦ ha god kunnskap om rammebetingelsene til spesialisthelsetjenesten
 • Det er ønskelig at du har
  ◦ relevant yrkeserfaring og klinisk erfaring
  ◦ erfaring fra arbeid med pasientsikkerhet og/eller forbedringsarbeid
 • Det er en fordel med førerkort for personbil

Personlige egenskaper

 • Du har
  ◦ høy indre motivasjon for fagfeltet, pasientgruppen og deres pårørende
  ◦ gode samarbeidsevner på tvers av profesjoner og yrkesgrupper
 • Du er
  ◦ innovativ og utviklingsorientert
  ◦ ambisiøs på egne og institusjonens vegne
 • Du kommuniserer godt med pasienter og medarbeidere
 • Du identifiserer deg med UNN sine strategier og verdigrunnlag
 • Du arbeider strukturert og målrettet

Vi tilbyr

 • Inntil 50.000,- i rekrutteringstillegg
 • Stimulerende arbeidsmiljø i en aktiv avdeling med høy fagkompetanse og sterkt fokus på praktisk og teoretisk opplæring og undervisning
 • Faglig og personlig utvikling
 • Nært og godt samarbeid med andre på poliklinikken og døgnenheten
 • Mulighet for langvarig oppfølging av pasienter

Utdanningsretning

 • Psykiatri

Utdanningsnivå

 • Lege

Språk

 • Norsk
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Kontaktperson
Navn: Pål Schreiner Mathiesen
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 92028407
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Sonjatunveien 11
9151 Storslett
Søk på stillingen