Kort om arbeidsgiver

Er du psykiater og ønsker nye utfordringer i et faglig engasjerende miljø?

Vi har fra 01.11.21 ledig en fast stilling som medisinskfaglig rådgiver. 

Medisinskfaglig rådgiver skal bidra med å forme og forbedre fremtidens pasientbehandling. Ved å bygge en gjennomgripende kultur i kvalitetsarbeid på Akershus Universitetssykehus  skal pasientsikkerhet og kvalitet sikres i alle prosesser i pasientbehandlingen. Medisinskfaglig rådgiver er rådgiver for avdelingsleder i kliniske, faglige og juridiske spørsmål.

Vi søker en erfaren psykiater med bred klinisk bakgrunn og med gode samarbeidsevner. Det er ønskelig at søkere kjenner til og har erfaring fra DPS. Stillingen er plassert i DPS'ets administrasjon. Sammen med psykologfaglig rådgiver, kvalitetsrådgiver og seksjonslederne ved DPS Øvre Romerike vil medisinskfaglig rådgiver delta i DPS'ets ledermøter. 

DPS Øvre Romerike har 98 årsverk og består av en Døgnseksjon, Allmennpsykiatrisk poliklinikk, Seksjon for psykosebehandling, Seksjon for gruppeterapi, Akutteam, Seksjon for kontorfaglige samt administrasjon. 

Vi ivaretar spesialhelsetjenestetilbudet innen psykisk helsevern for voksne i kommunene Eidsvoll, Hurdal, Gjerdrum, Ullensaker og Nannestad. Opptaksområdet har 107 000 innbyggere. Vi samarbeider nært med fastlegene og kommunene i opptaksområdet, samt øvrige avdelinger i divisjon for psykisk helse og rus.

 

Vi ønsker deg velkommen som søker!  

Alle søkere må søke elektronisk.

Arbeidsoppgaver

 • Være medisinskfaglig rådgiver for avdelingsleder i kliniske, faglige og juridiske spørsmål
 • Bidra til kvalitetsutvikling, samt være pådriver for intern kontroll og kvalitetssikring av tilbudet ved DPS
 • Delta i beslutninger av klinisk betydning ved DPS Øvre Romerike
 • Være pådriver i strategisk fagutvikling ved DPS Øvre Romerike, samt divisjon psykisk helsevern for øvrig
 • Bidra til utvikling av felles prosedyrer/rutiner med utgangpunkt i lover, forskrift, kunnskapbasert praksis og kvalitetsstandard i tett samarbeid med divisjonens øvrige DPS'er og andre avdelinger.
 • Inneha koordineringsansvar for gjennomføring av tvunget psykisk helsevern ved DPS Øvre Romerike
 • Delta i divisjonens flytmøte
 • Ansvarlig for uttalelser i NPE saker, klagesaker og tilsynssaker
 • Veilede og skrive veiledningsattester for LIS-leger
 • Det er mulighet for inntil 20 % klinisk arbeid etter avtale med avdelingsleder

Kvalifikasjoner

 • Norsk legeautorisasjon.
 • Norsk godkjenning som spesialist i psykiatri med bred klinisk erfaring
 • Høy kunnskap om evidensbasert praksis og gjeldende behandlingsanbefalinger, nasjonale myndigheters føringer samt lov -og forskriftsverk
 • God faglig vurderingsevne, samt god evne til faglig formidling både muntlig og skriftlig
 • Erfaring med fag-, kvalitets- og forbedringsarbeid innen helsevesenet og gode kunnskaper om sykehusdrift
 • Erfaring fra lignende stilling er en fordel
 • Ha god strategisk forståelse og trives med administrative oppgaver
 • Meget god beherskelse av norsk språk, både muntlig og skriftlig.
 • Forståelse for spesialisthelsetjenestens mandat og rolle i behandlingsapparatet (systemforståelse og systemkunnskap).
 • Kunnskap om helsemyndighetens lov- og forskriftsverk.
 • Kjennskap til DIPS som arbeidsverktøy
 • Personlig egnethet.

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjonsevner, evne til å lytte og involvere
 • Gode samarbeidsevner som kommer til uttrykk både internt i DPS og ovenfor eksterne samarbeidspartnere
 • Skape motivasjon og engasjement hos medarbeiderne
 • Evne til å inspirere og lede prosesser og endringsarbeid
 • Høy arbeidskapasitet.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • Vi har et stort og godt overlegemiljø.
 • Ukentlige legemøter.
 • Regelmessig felles internundervisning.
 • Et godt arbeidsmiljø med mye godt humør!
 • Vi deltar i Holmenkollstafetten og Ahuslekene årlig. Bli med hvis du vil!
 • Vi har fokus på vårt fag og på fagutvikling.
 • Mulighet for deltagelse på kompetansehevende kurs, seminarer og videreutdanning.
 • Divisjon psykisk helsevern har en egen Forsknings- og utviklingsavdeling (FOU), og vi forsøker til enhver tid å ha eller delta i forskningsprosjekter og kvalitetsforbedringsprosjekter.
 • Ahus har et bredt spekter av idretts- og kulturtilbud.
 • Gode velferdstilbud for ansatte, for eksempel hytteutleie, teater- og kinobilletter og mye annet.
 • Bedriftsidrettslag med stort og variert tilbud.
 • Ahus har personalboliger og personalbarnehage.
 • Ansettelse skjer i henhold til de til enhver tid gjeldende lover og overenskomster for leger.
 • Kort reisevei fra Oslo, mot køen, 30 min med bil. Togtilbudet til/fra Oslo-Jessheim er også godt og tar kun 36 minutter.

Utdanningsnivå

 • Universitet
Stillingskategori
Rådgiver
Arbeidsgiver
Akershus universitetssykehus
Kontaktperson
Navn: Tom Ellingsen
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 92284138
Hjemmeside
Arbeidssted
DPS Øvre Romerike
Henrik Bullsveg 123
2052 JESSHEIM