Kort om arbeidsgiver
Nordlandssykehuset HF, Kirurgisk klinikk, avdeling leger Bodø har ledig et års vikariat i forløp mot Fødselshjelp og kvinnesykdommer:

Kirurgisk klinikk består av 13 fagområder, herunder anestesi, bariatrisk kirurgi, bryst– og endokrin kirurgi, gastrokirurgi, generell kirurgi, urologi, gynekologi, karkirurgi, ortopedi, plastikkirurgi, thoraxkirurgi, øre-nese-hals og øyespesialiteter. Klinikken behandler pasienter på ulike omsorgsnivå og har virksomhet i Bodø , Lofoten og Vesterålen.

Klinikken har ca 800 ansatte fordelt på leger, sykepleiere, spesialsykepleiere, helsefagarbeidere / hjelpepleiere og merkantilt personell. Ved avdeling leger har vi i dag 8 leger i spesialisering med forløp mot fødselshjelp og kvinnesykdommer.

Spesialistutdanningen av leger er svært viktig for NLSH. Vi tilbyr spesialisering i Fødselshjelp og kvinnesykdommer ved vår avdeling i Bodø og på Stokmarknes. Du kan  gjennomføre hovedvekten av læringsmålene her. På Stokmarknes kan deler av læringsmålene oppnås, og resterende gjennomføres i Bodø eller ved annet sykehus. Læringsmål innen gynekologisk onkologi, infertilitet og fostermedisin må gjennomføres ved annet sykehus. Det beregnes at ett og et halvt til to år av spesialiseringen må foregå ved universitetssykehus. I dag har vi fagavtale med OUS, UNN og St.Olavs. Dette er gjort for å sikre kandidatene nye impulser.

For mer info om spesialistutdanningen se utdanningsplan her 

Arbeidsoppgaver
 • 8-delt tilstedevakt med bakvakt tilstede.
 • Varierte arbeidsoppgaver innen fagfeltet kvinnesykdommer og fødselshjelp.
Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som lege og godkjent LIS1
 • Erfaring fra fagfeltet vil bli vektlagt.
 • Søker må beherske norsk både muntlig og skriftlig (Bergenstest). 
Personlige egenskaper
 • Positiv og lærevillig.
 • Gode samarbeidsevner.
Vi tilbyr
 • Gode opplærings- og arbeidsforhold.
 • Vi har et sterkt fokus på supervisjon og veiledning av leger i spesialisering og at supervisjon fra erfaren lege skal være lett tilgjengelig.                                                              
 • hjelp 
 • Lønn etter gjeldende lover og avtaler
 • Gunstig pensjons- og forsikringsordninger gjennom KLP
 • Muligheten til å arbeide i et spennende og godt fag- og arbeidsmiljø.
 • Tiltredelse etter avtale.
 • I Bodø er det unik natur med utallige muligheter for turer og fritidsaktiviteter,  Se www.visitbodo.no  og https://nordlandssykehuset.no/om-oss/jobb-nordlandssykehuset#leve-og-bo-i-bodo 
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Nordlandssykehuset HF
Kontaktperson
Navn: Stine Andreasen
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 99382121
E-post: Stine.Andreasen@nordlandssykehuset.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Nordlandssykehuset
8092 BODØ