Vi søker deg som LIS (lege i spesialisering) ved barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk - BUP Mosjøen. 

BUP Mosjøen har ledig fast stilling som LIS, lege i spesialisering. Vi er en avdeling ved Senter for psykisk helse og rus og har i dag en bemanning på 9,4 årsverk. Avdelingen er tverrfaglig sammensatt med 1 overlege, 2,4 psykologspesialister, 1 psykolog, 2 familieterapeuter/ klinisk barnevernspedagog, 1 sosionom og avd.leder samt 1 årsverk LIS vakant. Sentret har 5 årsverk merkantil som server hele sentret.

BUP Mosjøen er en allmenn psykiatrisk poliklinikk. Vi driver med utredning og behandling av barn og unge i alderen 0 - 18 år innenfor alle problemstillinger i fagområdet. Vi har spennende og varierende arbeidsområder som innebærer både selvstendig arbeid og teamarbeid.

Sentret er organisert som et DPS ved Helgelandssykehuset HF og omfatter, i tillegg til BUP, døgnavdeling for barn og unge, døgnavdeling for voksne, familieavdeling, VOP m/ ambulant akutteam, nevropsykologisk avdeling og habiliteringstjeneste for barn og voksne. Ved sentret er det ca 100 ansatte, 40 behandlerstillinger hvorav 4 overleger og 4 LIS hjemler, 11 psykologspesialister, 5 psykologer i spesialisering.  Vi har et godt samarbeid med fastleger, barnevern, PPT og den kommunale psykiatritjenesten.

Mosjøen ligger i et område med stort potensiale for å nyte fritid og sportslige aktiviteter som ski, sykkel, fjellturer og fiske. Mosjøen er omkranset av store naturområder der fjell og fjord ligger i umiddelbar nærhet. Det er kort vei fra jobb til fritid. Mosjøen ligger sentralt på Helgeland med Helgelandskysten som nærmeste nabo. I tillegg er Mosjøen, med den unike Sjøgata, også en livlig kulturby med flotte tilbud innen musikk, dans, idrett og andre kulturarrangementer. Her har vi tilbud både for store og små, som skaper trivsel og gir deg mulighet for å bli kjent med byen og folket. 

Politiattest må fremlegges ved ansettelse, (jfr. Lov om helsepersonell § 20c).

Arbeidsoppgaver

 • Utredning, diagnostisering og behandling av barn og unge med psykiske lidelser
 • Individuell terapi, gruppeterapi og familieterapi
 • Tverrfaglig samarbeid internt og med våre eksterne samarbeidspartnere, (fastlege, PPT, BV etc)
 • Bidra faglig gjennom veiledning, undervisning og teamarbeid
 • Delta i faglig utviklingsarbeid og planlegging
 • Deltagelse i Helse Nord regionale utdanningsprogram for LIS med to fagsamlinger årlig.

Kvalifikasjoner

 • Lege med norsk autorisasjon
 • Turnustjenesten må være gjennomført i Norge
 • Beherske norsk eller annet skandinavisk språk både muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper

 • Pasientorientert
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Gode samarbeidsevner
 • Løsningsorientert
 • Selvstendig
 • Målbevisst
 • Strukturert
 • Entusiastisk
 • Trives med å jobbe i et tverrfaglig team

Vi tilbyr

 • Deltakelse i det regionale Utdanningsprogrammet for Barne- og ungdomspsykiatere i Helse Nord
 • Fast arbeidstid 40 t/uke dagtid. Ikke vaktordning
 • Godt engasjerende arbeidsmiljø
 • Godt tverrfaglig samarbeid
 • Interessante arbeidsoppgaver
 • Ønsker du å jobbe med dyktige kollegaer og er interessert i faglige drøftinger og i godt samarbeid med pasienter, pårørende og eksterne instanser - håper vi du søker til oss!

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Lege
 • Høyskole / Universitet

Språk

 • Norsk
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Helgelandssykehuset HF
Kontaktpersoner
Navn: Janne Lynghaug
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 98433240
E-post: janne.lynghaug@helgelandssykehuset.no
Navn: Børge Nordås
Tittel: Områdesjef
Telefon: 75112400
Navn: Mette Beate Medby
Tittel: Overlege
Telefon: 75112400
E-post: mett.beate.medby@helgelandssykehuset.no
Arbeidssted
Helgelandssykehuset HF
Skjervengan 17
8656 Mosjøen
Søk på stillingen