Kort om arbeidsgiver

Vikariat overlege geriatri 12 mnd

 
Geriatrisk seksjon er organisatorisk plassert i Medisinsk klinikk og består av geriatrisk sengepost, geriatrisk poliklinikk og geriatrisk dagrehabilitering. Geriatrisk sengepost har for tiden 6 senger og flytter inn i nytt og moderne sykehusbygg til høsten. Seksjonen har også ansvar for ortogeriatrisk enhet i samarbeid med ortopedisk avdeling.
 
Seksjonen har ca. 450 heldøgnspasienter, 180 dagpasienter og 1700 polikliniske pasienter pr. år. Det er etablert velfungerende tverrfaglig samarbeid med ergoterapeut, fysioterapeut, farmasøyt og sykepleier.
 
Arbeidsmiljøet ved seksjonen har et ungt og engasjert fagmiljø med 4 overlegestillinger og 1 LIS-stilling. Geriatrisk seksjon er involvert i utformingen av pasientforløp internt i sykehuset og i samarbeid med kommunehelsetjenesten, og har bidratt til å innføre kartleggingsverktøy for skrøpelighet i innkomstjournalen.
     
Søkere med annen spesialitet med relevant erfaring vil bli vurdert.
 
Tiltredelse snarest mulig,.

 

Arbeidsoppgaver

 • Geriatrisk overlege har i samarbeid med øvrige overleger hovedansvar for utredning, behandling og oppfølging av pasienter i egen seksjon. I tillegg inngår generell vakt i medisinsk avdeling og tilsynsvirksomhet ved øvrige seksjoner. Øvrige overlegeoppgaver er supervisjon og veiledning av LIS, og å bidra i internundervisningen og i kvalitetsarbeid.   

Kvalifikasjoner

 • Godkjent spesialist i geriatri
 • Meget god kunnskap om og innsikt i norsk helsevesen, både spesialist- og kommunehelsetjeneste    
 • Svært gode kommunikasjonsferdigheter i norsk språk skriftlig og muntlig
 • Erfaring med kvalitetsforbedring, undervisning og forskning
 • Gode ferdigheter i kliniske IKT-systemer

Personlige egenskaper

 • Har gode samarbeidsevner, både med egen og andres yrkesgrupper
 • Kan arbeide både selvstendig og tverrfaglig i team
 • Er ansvarsbevisst, beslutningsdyktig og fleksibel  
 • Motiveres av å forbedre helsetjenester
 • Motiveres av god kommunikasjon både med pasienter, pårørende og kollegaer 
 • Håndterer høyt arbeidstempo        

Vi tilbyr

 • Et veldig godt kollegialt og tverrfaglig miljø med engasjerte fagpersoner.
 • Gode muligheter for å delta i kvalitetsforbedring, fagutvikling, undervisning og forskning.
 • Muligheter for forlengelse av vikariatet. 
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement.
 • Pliktig medlemskap i pensjonsordning 
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sykehuset i Vestfold HF
Kontaktperson
Navn: Susanne Monica Prøsch
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 91890093
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Sykehuset i Vestfold HF - Geriatrisk seksjon - fagressurs
Halfdan Wilhelmsens Alle 17
3116 Tønsberg