Kort om arbeidsgiver
Ledig fast stilling som overlege innen lungesykdommer.
Seksjon for lungesykdommer er organisert i Medisinsk klinikk ved Sykehuset i Vestfold, og opptaksområdet tilsvarer tidligere Vestfold fylke med 250 000 innbyggere. Seksjon for lungesykdommer består av sengepost med 20 senger fordelt på 3 visittgrupper, poliklinikk, og laboratorier for respirasjonsfysiologi og ergospirometri, og for bronkoskopi og endoskopisk bronkial ultralyd. Seksjonen har i tillegg visitt- og fagansvar for Medisinsk overvåkningsenhet, MOV, med 8 senger. Vi har årlig ca 3000 døgnopphold og 7000 polikliniske konsultasjoner. Det er etablert et godt samarbeid med kommunehelsetjenesten som heter KOLS-mappen og eKOLS med hjemmemonitorering. Seksjon for lungesykdommer har 8,5 overlegestillinger og 5 LIS-stillinger, og vi har PhD-kompetanse og pågående forskning på PhD-nivå.
 
Vi lyser nå ut 2 ledige faste stillinger for overlege lungesykdommer. Dersom vi ikke oppnår kvalifiserte søkere, kan erfaren LIS 2/3 i relevant spesialisering bli vurdert.

Arbeidsoppgaver

 • Overlege ved seksjon for lungesykdommer har i samarbeid med øvrige overleger hovedansvar for utredning, behandling og oppfølging av pasienter i egen seksjon og ved medisinsk overvåkningsenhet. I tillegg inngår generell vakt i medisinsk avdeling og tilsynsvirksomhet ved andre seksjoner. Øvrige overlegeoppgaver er supervisjon og veiledning av LIS, og å bidra i internundervisningen og i kvalitetsarbeid.   

Kvalifikasjoner

 • Godkjent spesialist i lungesykdommer
 • Meget god kunnskap om og innsikt i norsk helsevesen, både spesialist- og kommunehelsetjeneste   
 • Erfaring med kvalitetsforbedring, undervisning og forskning
 • Gode ferdigheter i kliniske IKT-systemer
 • Svært gode kommunikasjonsferdigheter i norsk språk skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper

 • Har gode samarbeidsevner, både med egen og andres yrkesgrupper
 • Kan arbeide både selvstendig og tverrfaglig i team
 • Er ansvarsbevisst, beslutningsdyktig og fleksibel
 • Motiveres av å forbedre helsetjenester
 • Motiveres av god kommunikasjon både med pasienter, pårørende og kollegaer
 • Håndterer høyt arbeidstempo        

  Vi tilbyr

  • Et godt kollegialt og tverrfaglig miljø med engasjerte fagpersoner
  • Gode muligheter for å delta i kvalitetsforbedring, fagutvikling, undervisning og forskning
  • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement
  • Pliktig medlemskap i pensjonsordning  Legg inn 

  Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som er oppgitt i CV, og til lønnsfastsettelse. Vi minner om at alt arbeid etter fylte 18 år er relevant ved ansiennitetsberegning. 

  Stillingskategori
  Overlege/spesialist
  Arbeidsgiver
  Sykehuset i Vestfold HF
  Kontaktperson
  Navn: Susanne Monica Prøsch
  Tittel: Avdelingssjef
  Telefon: 91890093
  Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
  Hjemmeside
  Arbeidssted
  Lungemedisinsk seksjon, Sykehuset i Vestfold HF
  Halfdan Wilhelmsens alle 17
  3103 Tønsberg