Kort om arbeidsgiver

Seksjon for utredning består av et ambulant psykoseteam og en døgnenhet. Psykoseteamet har to overleger, en psykologspesialist, en psykolog og 1,5 spesialsykepleiere. Seksjonen er en områdefunksjon og vi har inntak/innleggelser etter henvisning fra de andre seksjonene i BUPA VV.

Seksjonen har et spesielt ansvar for utredning og stabilisering av ungdom med mistanke om eller etablert alvorlig psykisk lidelse/ psykosetilstand. Det er et fleksibelt samarbeid mellom   ambulant psykoseteam og døgnenheten.
Seksjonen har erfarne behandlere med bred kompetanse på utredning og behandling. I utredningssakene samarbeider vi tett med Seksjon for nevropsykiatri.

Stillingen er for tiden tilknyttet  ambulant psykoseteam, men  det må også forventes oppgaver rettet mot døgnenheten. Funksjon som teamleder er pt også ledig, og vi må ta stilling til hvem av teamdeltakerne  som skal ha denne oppgaven. Søker oppfordres til å si noe om hvordan en stiller seg til en slik oppgave.

Seksjonen er godkjent for TPH. 

BUPA Vestre Viken HF er en av Norges største barne- og ungdomspsykiatriske avdelinger og har et opptaksområde på ca. 109.000 barn og unge i 22 kommuner. Avdelingen består av fem lokalpoliklinikker: Asker BUP, Bærum BUP, Drammen BUP, Kongsberg BUP og Ringerike BUP og fire områdeseksjoner: Seksjon for akutt og spiseforstyrrelser, Seksjon for utredning og Seksjon for Nevropsykiatri beliggende i Drammen og Seksjon for behandling i Bærum. Avdelingen har en døgnbemannet vaktordning.

Vi har et stort, stabilt og kompetent legemiljø i avdelingen. Nå har vi 33 overleger og 14 LIS . Det er regelmessig legemøter med undervisning for alle legene i avdelingen.

Alle seksjoner i avdelingen er tverrfaglig sammensatt og har ansatte med bred erfaringsbakgrunn. Som avdeling har vi fokus på å gi et godt tilbud til barn og ungdom som henvises til oss. Vi er opptatt av fagutvikling og kontinuerlig forbedring. I avdelingen drives det utviklingsarbeid med både forbedringsprosjekter, dialogbaserte inntak og forprosjekt FACT Ung.           

Arbeidsoppgaver

 • Utredning, diagnostisering og behandling
 • Tett samarbeid med foreldre/omsorgspersoner
 • Tverrfaglig teamarbeid 
 • Samarbeid med andre seksjoner i spesialisthelsetjenesten
 • Samarbeid med førstelinjetjenesten
 • Undervisning og veiledning
 • Utviklings og kompetansearbeid
 • Vedtaksarbeid 
 • Evt deltakelse i avdelingens vaktordning 

Kvalifikasjoner

 • Spesialist i barne- og ungdomspsykiatri. Erfarne spesialistkandidater er også velkomne til å søke
 • Norsk autorisasjon 
 • Erfaring med utredning og behandling av alvorlige psykiske lidelser og komplekse sammensatte tilstander 
 • Norsk førerkort

Personlige egenskaper

 • Personlig egnethet
 • Gode samarbeidsevner
 • Norsk skriftlig og muntlig kommunikasjon
 • Evne til å skape trivsel i en hektisk arbeidshverdag
 • Fleksibilitet 

Vi tilbyr

 • Spennende arbeidsoppgaver i et hyggelig arbeidsmiljø
 • Fagmiljø med høy kompetanse
 • Tilrettelegging for nødvendig opplæring og kompetanseheving
 • Gode tilbud via velferdsavdelingen
 • Konkurransedyktige betingelser 

 

Politiattest må foreligge før tiltredelse 

Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Vestre Viken HF
Kontaktpersoner
Navn: Inge Abel Gundersen
Tittel: Seksjonsleder/overlege
Telefon: 91567528
Navn: Cathrine Kjekstad
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 95920802
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
BUPA Seksjon for utredning, Vestre Viken
Valbrottveien 17
3024 Drammen