Kort om arbeidsgiver

Vi i BUP Oslo Syd, enhet Søndre Nordstrand søker nå etter vår 3. overlege/spesialist i barne- og ungdomspsykiatri til fast ansettelse fra 01.10.2021. 

Seksjon BUP Oslo Syd består av poliklinikkene: BUP Søndre Nordstrand, BUP Østensjø, BUP Nordstrand og Spesialenheten med TIPS-team, lavterskelteam og ambulant intensivteam. Vi er lokalisert i nybygde lokaler på Mortensrud, og er samlokalisert med Søndre Oslo DPS og Ruspoliklinikken. Seksjonen har til sammen 12 overlegestillinger og 6 leger i spesialisering. Legegruppen møtes jevnlig og det er et godt og støttende legekollegium på tvers av enhetene.  

BUP Syd har flere spesialiserte fagteam som er organisert i matrise på tvers av enhetene. Vi har matriseteam for sped- og småbarn, DBT-behandling, OCD-behandling, og spiseforstyrrelser, samt kompetanseteam for nevroutredning, traumabehandling og familieterapi. Ansatte fra enhet Søndre Nordstrand deltar aktivt i disse teamene, og har slik mulighet for faglig fordypning som supplement til generalistvirksomheten. 

Vårt opptaksområde er bydel Søndre Nordstrand med ca 10 500 barn og unge i alderen 0-18 år som lever i et flerkulturelt miljø. Arbeidet er tverrfaglig basert og forutsetter et nært samarbeid med bydel, skole/barnehager, helsestasjon, PPT, barnevern og fastleger.

Enhet BUP Søndre Nordstrand har 20 fast ansatte, hvorav 3 overlegestillinger og 2 LIS-stillinger, i tillegg til psykologspesialister, psykologer, pedagoger og sosionomer/barnevernspedagoger. Vi har svært kompetente og veldig hyggelige medarbeidere med tverrfaglig bakgrunn. Overlege søkes til generalistvirksomheten ved enheten, hvor hovedvekten av arbeidsoppgavene er utredning og behandling i pakkeforløp psykiske lidelser barn og unge. Dette arbeidet favner den store bredden i fagfeltet, og innebærer stor variasjon i problemstillinger og metodikk. I tillegg er det ønskelig med deltakelse i matriseteamene, som gir mulighet til faglig fordypning som supplement til generalistvirksomheten. Vi legger vekt på faglig kvalitetsutvikling, internopplæring i behandlingsmetodikk, brukerevaluering samt fagutvikling for den enkelte medarbeider.

Politiattest ikke eldre enn tre måneder må forelegges ved ansettelse

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.

Arbeidsoppgaver

 • Utredning og behandling av barn og ungdom og deres familier
 • Systematisk utredning og diagnostisk vurdering
 • Tverrfaglig teamarbeid 
 • Samarbeid med relevante samarbeidspartnere i bydel og øvrig spesialisthelsetjeneste
 • Internundervisning i enheten og seksjonen
 • Kan påregne relevante oppgaver for spesialist i barne- og ungdomspsykiatri, herunder veiledning, rådgivning, inntaksrelaterte oppgaver, spesialistuttalelser m.v.
 • Seksjonen har ordning for øyeblikkelig hjelp for sitt geografiske opptaksområde, med rullerende vakter i arbeidstiden 08:00-15:30 

Kvalifikasjoner

 • Norsk spesialistgodkjenning i barne- og ungdomspsykiatri
 • Leger i spesialisering  nær ferdig spesialitet kan komme i betraktning
 • Bred kompetanse om undersøkelses- og behandlingsmetoder innen fagfeltet barne- og ungdomspsykiatri

Personlige egenskaper

 • Du er en medarbeider som er interessert i fagfeltet og som liker både å jobbe selvstendig og i team
 • Du er fleksibel og har god tilpasningsevne
 • Du har gode samarbeids- og kommunikasjonsferdigheter
 • Du har god arbeidskapasitet og tåler høyt tempo
 • Du er strukturert og ryddig
 • Du har evne og lyst til å bidra i et tverrfaglig arbeidsmiljø og i å videreutvikle fagfeltet
 • Du må beherske norsk, både skriftlig og muntlig
 • Du bidrar positivt til arbeidsmiljø

Vi tilbyr

 • Et godt arbeidsmiljø der samarbeid med interne og eksterne samarbeidspartnere er vesentlig for å tilby god hjelp til pasienter og familier
 • Spennende oppgaver i et stort og tverrfaglig miljø med leger, psykologer, sosionomer, pedagoger og barnevernspedagoger
 • Et stort legemiljø i seksjonen med nå 12 overlegestillinger og 6 LIS-stillinger
 • Spennende fag- og samarbeidsmuligheter i forbindelse med samlokaliseringen av fire BUP enheter, DPS og RUPO
 • Mulighet for fagutvikling og deltakelse i matriseteam 
 • Internundervisning
 • Legespesifikk undervisning tilbys i avdelingen og på seksjon
 • Vi har universitetsfunksjon og driver undervisning og veiledning internt og eksternt
 • Konkurransedyktig lønn og arbeidsbetingelser
 • Fleksitidsordning
 • Gode pensjons-, låne- og forsikringsvilkår 
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Oslo universitetssykehus HF
Kontaktpersoner
Navn: Heloise Marie Ledesma
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 91545816
E-post: helled@ous-hf.no
Navn: Bjørg Schorre
Tittel: Overlege/medisinskfaglig rådgiver seksjon
Telefon: 90709582
E-post: uxbesc@ous-hf.no
Arbeidssted
Klinikk psykisk helse og avhengighet, Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling
Helga Vaneks vei 6
1281 OSLO