Kort om arbeidsgiver

Er du opptatt av å gi gode og helhetlige tjenester ut fra pasientenes behov, og gi helsetjenester av god kvalitet?
Da håper vi at du søker!

Vi ser etter deg som er en faglig engasjert psykiater til 100% fast stilling i et aktivt og tverrfaglig miljø.

Blakstad sykehus består av 13 spesialiserte døgnseksjoner innen fagområdene akutt, psykose, sikkerhet og alderspsykiatri, spesialisert tilbud for autismespekter lidelser og egen seksjon for Basal Eksponeringsterapi (BET). I tillegg et bredt poliklinisk tilbud. Vi har i hovedsak fire fagområder; akutt, psykose sikkerhet og alder. 

Blakstad sykehus er i utvikling og det satses mye på samhandling internt i sykehuset og i klinikken med våre 5 DPS. Det er totalt 54 døgnplasser i Avdeling for akuttpsykiatri. Disse er fordelt på psykiatrisk akuttmottak og fire akuttseksjoner. Vi driver større utviklingsarbeid der brukermedvirkning og helhetlig tenkning rundt pasientforløp står i sentrum. Avdelingen er organisert med avdelingssjef og avdelingsoverlege.

Vi søker deg som vil bidra til videreutviklingen av psykisk helsevern nå og videre fremover til innflytting i nytt sykehus på Brakerøya i Drammen i 2025.

Din motivasjon for å jobbe i en seksjon med akutte og varierte problemstillinger er viktig. Vi søker deg som trives når det er travelt og ser at høy faglig kvalitet bidrar til god logistikk i akuttkjeden. Du må like utredninger og diagnostikk og du henter fram det beste i deg når du jobber i tverrfaglige team. Personlig egnethet vil vektlegges. 

Vi ønsker å være en moderne døgnenhet hvor spesialistenes rolle i utviklingsarbeidet er viktig.

Arbeidsoppgaver

 • Utredning, diagnostisering og behandling av pasienter
 • Vedtaksarbeid i henhold til Psykisk helsevernloven
 • Bidra til faglig utvikling i avdelingen gjennom veiledning og undervisning av LIS og øvrig personale
 • Være oppdatert på evidensbaserte behandlingsmetoder og medikamentelle retningslinjer
 • Stillingen inngår i bakvaktordning 

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege med spesialistgodkjenning i psykiatri
 • Bred erfaring fra arbeid innen psykisk helsevern og fortrinnsvis innen akuttpsykiatri
 • Beherske norsk meget godt skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper

 • Du har evne til samhandling ved å tenke helhet, motivere medarbeidere og være samlende
 • Du har faglige ambisjoner og er utviklingsorientert
 • Du jobber strukturert, effektivt og målrettet
 • Du har motivasjon og interesse for fagfeltet
 • Du trives i et aktivt og travelt miljø
 • Du er punktlig og pålitelig 
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr

 • Mulighet til å være med og påvirke og utvikle psykisk helsevern for fremtiden
 • Vi tilbyr et svært godt og tverrfaglig arbeidsmiljø, med høy kompetanse
 • Vi er opptatt av å legge til rette for både faglig og personlig utvikling og vekst
 • Et stort, allsidig og stimulerende faglig miljø
 • Konkurransedyktig lønn
 • Pensjonsordning
 • Gunstige velferdstilbud innen trening, kultur og leie av feriebolig i inn/utland
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Vestre Viken HF
Kontaktpersoner
Navn: Magnus Karlsen
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 400 60 777
Navn: Ane Nguyen
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 910 07 807
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Blakstad sykehus, Avdeling for akuttpsykiatri
Strandveien 35
1392 Vettre