Kort om arbeidsgiver

Enheten er en 7 døgnspost med 18 plasser som tar imot pasienter elektivt og akutt, med allmenn-psykiatriske problemstillinger og diagnoser. I tråd med overordnede politiske føringer arbeider vi også ambulant. Det er etablert et tett samarbeid med DPSets ambulante akutt-team.

Seksjonen disponerer stillinger for 2 overlegestillinger, 1 psykologspesialist og 1 LIS, samt ergoterapeut, sosionom, musikkterapeut og ca. 40 høyt kvalifiserte miljøterapeuter.

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning og attester på arbeidserfaring. Dette for å
dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV. 
 

Arbeidsoppgaver

 • Vurdering og prioritering av søknader
 • Utredning og behandling
 • Tverrfaglig samarbeid
 • Deltakelse i fagteam
 • Veiledning av LIS
 • Samarbeid med kommunal rus og psykisk helsetjeneste og fastlegene
 • Delta i seksjonens kompetanseutvikling

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege og spesialistgodkjenning i psykiatri
 • Leger som nærmer seg ferdig spesialist (psykiatri) kan søke og bli tatt i betraktning til stillingen
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Bred diagnostisk og teraputisk erfaring - "allrounder"

Personlige egenskaper

 • Løsningsorientert og fleksibel
 • God på samarbeid
 • Inspirere kollegaer
 • Like høyt arbeidstempo
 • Personlig egnethet tillegges betydelig vekt

Vi tilbyr

 • Godt arbeidsmiljø
 • Høyt faglig nivå
 • Faglig og personlig utvikling, evt deltakelse i forskningsprosjekter
 • Kollegafellesskap i DPS sin samlede legegruppe
 • Utvidet arbeidstid, om ønskelig
 • Samlokalisering med poliklinikk og ambulant team
 • Sentral beliggenhet
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement
 • Mulighet for videreutdanning  
 • God pensjonsordning gjennom KLP - les mer ved å trykke her

 

Sykehuset praktiserer et inkluderende arbeidsliv og følger opp regjeringens inkluderingsdugnad. Det betyr at vi ønsker velkommen kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere.

Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sykehuset Østfold HF
Kontaktpersoner
Navn: Ingmar Clausen
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 934 81 034
Navn: Anette Meum Simensen
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 478 95 849
Arbeidssted
DPS nordre Østfold - Døgnbaserte tjenester post 1 Moss
Peer Gynts vei 72
1535 Moss