Kort om arbeidsgiver

Vi har ledig 1 x 100% fast stilling for lege i spesialisering i "rus- og avhengighetsmedisin".

Avdeling for Rus- og Avhengighetsbehandling ved Klinikk Alta gir tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) til pasienter med rusproblematikk.

Avdeling for avhengighetsbehandling TSB består av en enhet for Døgnbehandling TSB med 6 elektive senger, og det planlegges for oppstart av to avrusningsplasser. I tillegg  har vi enhet med TSB Poliklinikk, LAR Finnmark og Vurderingsenheten i Finnmark.

Eget FACT-team er under planlegging.


Utdanningsplan for faget finner du HER. Planen er under revidering og vil bli fornyet i løpet av høsten.

Vi holder til i Klinikk Alta. Her finner du også VPP, BUP, og Døgnenheten PHV. I tillegg somatisk avdeling med spesialistpoliklinikk med sengeenhet og Alta kommunale legevakt. 

Alta ligger i et flerkulturelt område med både norsk, samisk og kvensk befolkning. Vi har et spennende og variert kulturliv og en fantastisk natur med masse turmuligheter hele året. Alta er et moderne kunnskapssamfunn med fokus på forskning og høyere utdanning. Byen er et vekstsenter i nord. Her er variert næringsliv, og byen er et handels- og servicesenter for Vest-Finnmark og Nord-Troms. Alta er også et trafikknutepunkt, blant annet med direkteflygninger til Oslo. 

Ønsket oppstart i stillingen er høsten 2021.

Arbeidsoppgaver

 • Diagnostiske vurderinger og utredninger for å kunne tilrettelegge behandlingstiltak
 • Poliklinisk behandling og oppfølging
 • Målrettet tverrfaglig samarbeid internt og med våre samarbeidspartnere
 • Bidra faglig gjennom veiledning, undervisning og teamarbeid
 • Delta i faglig utviklingsarbeid og planlegging

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Gjennomført LIS del 1
 • Erfaring fra spesialisthelsetjenesten innen Psykiatrifaget er en fordel
 • Du må beherske norsk skriftlig og muntlig, og for alle stillinger i Finnmarkssykehuset er det ønskelig at du har kjennskap til samisk språk og kultur

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjonsferdigheter
 • Evne til fleksibilitet og selvstendighet
 • Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Utdanning til LIS: Veiledning, deltagelse i utdanningsutvalg og internundervisning ved VPP-Alta og i Helse Nords utdanningsprogram i henhold til nasjonale krav
 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver til å vokse på faglig
 • Erfarne og dyktige kollegaer i et dynamisk og godt fag- og arbeidsmiljø
 • Gode lønnsbetingelser, inkludert ekstra rekrutteringstillegg
 • Reise- og flytteutgifter dekket etter gjeldende prosedyrer/regler
 • Medlemskap i landets kanskje beste pensjonsordning
 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomster, samt 6 mnd. prøvetid
 • I tillegg til god lønn får du en rekke økonomiske fordeler som nedskrivning av studielån, lavere skatt og billigere strøm

 

Generell informasjon
Kun søkere som søker elektronisk via WebCruiter vil blir vurdert. Attester og vitnemål samt to referanser legges ved søknaden. Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, må vi ha autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no). Originalpapirer etterspørres ved innkalling til intervju. For alle stillinger med pasientrettet arbeid, krever vi at du legger fram politiattest. Finnmarkssykehuset deltar i regjeringens inkluderingsdugnad. Målet med inkluderingsdugnaden er at fem prosent av alle nyansatte i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en.  Finnmarkssykehuset ønsker å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som utnytter potensialet i den samlede kompetansen i befolkningen. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss. I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Finnmarkssykehuset er i utvikling. Endringer i arbeidsoppgaver/stillingsbeskrivelse kan derfor ikke utelukkes. 

Finnmarkssykehuset ønsker ikke kontakt med selgere.

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet

Språk

 • Norsk
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Finnmarkssykehuset HF
Kontaktperson
Navn: Ragnhild Hanne Nilsen
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 97125383
E-post: ragnhild.hanne.margareth.nilsen@finnmarkssykehuset.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Rus og avhengighetsmedisin TSB, Klinikk Alta, Finnmarkssykehuset HF
Dr. kvammes vei 31
9510 Alta