Kort om arbeidsgiver
Arbeidsoppgaver

Til stillingen ligger kurativ tjeneste med listeansvar for omlag 800 pasienter.

I stillingen inngår 18-delt tilstedevakt i interkommunal legevakt, lokalisert ved Valdres lokalmedisinske senter på Fagernes. 

Stillingen er for tiden ikke tilpliktet andre allmennlegeoppgaver i kommunen, men dette kan bli aktuelt (jf. Forskrift om fastlegeordning i kommunene, § 12).

Kvalifikasjoner
  • Lege med norsk autorisasjon
  • Gjerne spesialist innen allmennmedisin, eller under utdanning til dette
  • Gode norskkunnskaper skriftlig og muntlig
Utfylt søknadsskjema fra Legeforeningen med attestert dokumentasjon og referanser legges ved søknaden. 
Stillingen krever gyldig politiattest. 
Personlige egenskaper
  • Gode ferdigheter i kommunikasjon og samhandling
  • Evne til å arbeide selvstendig og strukturert
  • Ønske om å utvikle legesenteret sammen med kollegaene
Personlig egnethet, gode samarbeidsevner og faglig dyktighet vil bli sterkt vektlagt i tilsettingen.

Vi tilbyr
  • Et svært godt arbeidsmiljø og fagmiljø med dedikerte, hyggelige kollegaer
  • Kommunal ansettelse med fastlønn eller selvstendig næringsdrift (ASA 4310/8.2) etter nærmere avtale (kommunen eier hjemmelen)
  • Gode vilkår og ryddige avtaleforhold 
Andre opplysninger

Nord-Aurdal kommune er opptatt av å reflektere mangfoldet i befolkningen og oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av alder, kjønn, nedsatt funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Tilsetting vil skje på de vilkår og med de plikter som følger av gjeldende lovverk, reglement og tariffavtaler i kommunen.

Om kommunen

Nord-Aurdal kommune er største kommune i Valdres med 6500 innbyggere og 4500 fritidseiendommer. Regionsenteret Fagernes har bystatus og er et moderne handels-, reiselivs- og servicesentrum med variert næringsliv. I bygdene er primærnæringene fremtredende.

Som inngangsport til Jotunheimen har Nord-Aurdal flotte muligheter for fjell- og friluftsliv. Et godt oppvekstmiljø, trivelige boområder og et rikt kulturtilbud gjør kommunen til et attraktivt bosted. Valdres vidaregåande skule ligger i kommunen, i tillegg til et fylkeskommunalt karrieresenter med desentraliserte utdanningstilbud, også på høgskolenivå. Det er et godt samarbeid mellom kommunene i regionen, og mellom kommuner og næringsliv. Velkommen til en attraktiv kommune!
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Nord-Aurdal kommune
Kontaktpersoner
Navn: Vebjørn Johansen
Tittel: Kommunalsjef Helse og omsorg
Telefon: 99329005
E-post: Vebjorn.Johansen@nord-aurdal.kommune.no
Navn: Per Einar Jahr
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 91361355
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Fagernes legesenter, Fagernes
Bygdinvegen 49
2900 FAGERNES