Kort om arbeidsgiver

Kirurgisk avdeling består av følgende fagseksjoner: gastrokirurgi, urologi, karkirurgi, bryst- og endokrin kirurgi og plastikk- og rekonstruktiv kirurgi.

Gastrokirurgisk seksjon tilbyr utredning og behandling innen de fleste gastrokirurgiske lidelser inkludert colorektal kreft og bariatri. Gastrokirurgisk seksjon har per i dag 10 overlegestillinger, inkludert seksjonsleder. Det er LIS 3 og LIS 2 i rotasjon tilknyttet seksjonen. Seksjonen har sin polikliniske behandling og operative virksomhet både på Kalnes og i Moss. All øyeblikkelig hjelp er samlet på Kalnes.

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning og attester på arbeidserfaring. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV.
 

Arbeidsoppgaver

 • Utredning, behandling og oppfølging av pasienter med gastrokirurgiske lidelser, både inneliggende og ved polikliniske konsultasjoner
 • Regelmessig ambulering til Moss for elektive operasjoner og poliklinikk
 • Deltakelse i seksjonert tertiærvaktsjikt
 • Deltakelse i seksjonens undervisningsopplegg, utdanning av LIS og kvalitetssikring

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Spesialist i gastroenterologisk kirurgi
 • Bred kirurgisk erfaring med interesse for anoproktologiske lidelser
 • Søker må beherske norsk (skandinavisk) språk godt - muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper

 • Ansvarsbevisst
 • Gode samarbeidsevner
 • Positivt engasjement  
 • Personlig egnethet vektlegges 

Vi tilbyr

 

Sykehuset praktiserer et inkluderende arbeidsliv og følger opp regjeringens inkluderingsdugnad. Det betyr at vi ønsker velkommen kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere.

Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sykehuset Østfold HF
Kontaktpersoner
Navn: Carina Linchausen
Tittel: Avdelingssjef kirurgisk avdeling
E-post: carina.linchausen@so-hf.no
Navn: Peter Rancinger
Tittel: Seksjonsleder gastrokirurgisk seksjon
Telefon: +46 70 89 69 337
E-post: peter.rancinger@so-hf.no
Arbeidssted
Kirurgisk avdeling
Kalnesveien 300
1714 Grålum