Kort om arbeidsgiver
Ledig fastlegehjemmel i veldrevet praksis med 4 allmennleger ved Legene i Løkkebakken, der 3 av legene er
spesialister.
 
Legene i Løkkebakken ligger i Kragerø sentrum. Legesenteret  har et moderne og velutstyrt laboratorium, samt flinke
og erfarne legesekretærer. Legesenteret har hatt stabil legebemanning over år. Det planlegges å flytte legesenteret til
nye moderne lokaler ved bryggekanten i sentrum i januar 2023.
 
Den ledige hjemmelen har en liste på rundt 620 pasienter og vil åpnes for inntil 700 pasienter fra august. Listen kan
økes ytterligere. Det er gode muligheter for å etablere seg som fastlege i Kragerø, med gode inntjeningsmuligheter
innenfor tilnærmet normal arbeidstid. Vi ønsker en samarbeidsvillig ny kollega velkommen til spennende arbeid i vårt
legesenter. Veiledning i spesialiseringsløp kan gis.
Betingelser for overdragelse må avtales med nåværende hjemmelshaver i tråd med avtaleverk (ASA 431). Kommunen
vil kunne bistå med tilskudd til flytting, samt oppstart og tilrettelegging for spesialiseringsforløp i allmennmedisin.
 
 
Arbeidsoppgaver
Utøvende legetjenester som fastlege ifølge lovverk. Deltakelse i Kragerø kommunale legevakt etter gjeldende avtaler.
Stilling kan om ønskelig tilpliktes kommunal bistilling opp til 7,5 t pr uke etter gjeldende avtaler
 
Kvalifikasjoner
Det søkes etter en lege med interesse innen allmennpraksis, utdannelseskandidat i allmennmedisin eller spesialist i
allmennmedisin.
Søker må beherske norsk skriftlig og muntlig, og ha norsk autorisasjon, med godkjenning for arbeid i fastlegepraksis
og legevakt.
Personlig egnethet og faglig kompetanse tillegges vekt.
 
 
Tilsetting og tildeling av hjemmel finner for øvrig sted etter gjeldende avtaleverk.
 
Tiltredelse medio desember 2021.
 
 
Søknad sendes
Søknad fremmes elektronisk via våre hjemmesider: www.kragero.kommune.no
Stillingskategori
Allmennlege
Arbeidsgiver
Kragerø kommune
Kontaktpersoner
Navn: Alv Dag Brandal
Tittel: Kommunalsjef Helse og omsorgstjenester
Telefon: 41410739
E-post: alv.d.brandal@kragero.kommune.no
Navn: Anne Kristin Rist
Tittel: Fastlege
Telefon: 9900 5380
E-post: Anne.K.Rist@kragero.kommune.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Søknad
Søknad merkes: Fastlege Løkka
Arbeidssted
Legen i Løkkebakken - Kragerø
Løkkebakken 12
3770 KRAGERØ