Kort om arbeidsgiver
Ledige fastlegehjemler i Meløy - fast tilsetting eller selvstendig næringsdrivende

Vi søker tre nye leger til fastlegestillinger i Meløy. Legetjenesten i Meløy har tre kontorsteder: Ørnes (4), Glomfjord (2) og Engavågen (2). Ørnes-kontoret er lokalisert i det nye Helse- og velferdssenteret og har egen legevaktdel og akuttrom. Vi har ledig faste stillinger på Ørnes og Engavågen, og vikariat i Glomfjord. Tiltredelse i løpet av høsten. Journalsystem: CGM. 

Vårt lokalsykehus er Nordlandssykehuset i Bodø, ca. 12 mil fra Ørnes. 

Arbeidsoppgaver:
 • Fastlege for listepasienter 
 • Delta i kommunal legevaktordning
 • Kan bli tilpliktet kommunalt allmennlegearbeid inntil 7,5 t/uke
 
Kvalifikasjoner:
 • Lege med norsk autorisasjon
 • Gjennomført turnus eller LIS1
 • Spesialist i allmennmedisin eller påbegynt spesialisering
 • Må beherske norsk godt, både skriftlig og muntlig
 • God kjennskap til norsk helsevesen
 
Personlige egenskaper: 
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Evne til å jobbe selvstendig, målrettet og strukturert
 • Vilje og evne til faglig utvikling
Personlig egnethet vektlegges, i tillegg til utdanning og erfaring.
 
Vi tilbyr:
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Kommunen er behjelpelig med å skaffe bolig og barnehageplass
 • Tilrettelegging for spesialisering (og opprettholdelse av spesialitet) i allmennmedisin
 • Korte avstander til store naturopplevelser, sommer som vinter
 
Annet:
 • Tilsetting i henhold til gjeldende lov- og avtaleverk
 • Søknader der det ikke er ført opp utdanning eller praksis vil ikke bli vurdert.
 • Dokumentasjon av opplysninger gitt i søknaden blir etterspurt i forbindelse med intervju, eller ved forespørsel
 • Utvidet politiattest av nyere dato må fremlegges før tiltredelse av stilling
 • Søkere bes evt. om å oppgi ønsket arbeidssted 
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Meløy kommune
Kontaktperson
Navn: Unni Edvardsen
Tittel: Kommunalsjef helse og velferd
Telefon: 46829589
E-post: unni.edvardsen@meloy.kommune.no
Arbeidssted
,
8157 MELØY