Kort om arbeidsgiver
Vi søker lege til vikariat som kommuneoverlege/fastlege.

Meløy kommune har ledig vikariat som kommuneoverlege med varighet fram til våren 2022. Tiltredelse så snart som mulig. Stillingen innebærer administrativ jobb som kommuneoverlege i inntil 50% stilling og resterende som fastlege med 500 listepasienter. Vi søker deg som har interesse for kvalitetsutvikling, og som trives med å jobbe både pasientrettet og på overordnet nivå med samfunnsmedisin.

Legetjenesten har i dag kontorsted på Ørnes, Glomfjord og Engavågen med til sammen 9 fastlegelister. Ørnes-kontoret er lokalisert i det nye Meløy helse og velferdssenteret med egen legevaktdel og akuttrom. Vi benytter CGM journalsystem.

Vårt lokalsykehus er Nordlandssykehuset i Bodø, ca. 12 mil fra Ørnes.
 
Arbeidsoppgaver:
Arbeidsoppgavene er knyttet til stilling både som kommuneoverlege og fastlege, og listen under reflekterer dette.
 • Miljørettet helsevern
 • Smittevern
 • Helsemessig beredskap
 • Medisinskfaglig rådgivning i kommunen
 • Bidra til en god fastlegeordning som er integrert i kommunehelsetjenesten
 • Delta i kommunens utviklings- og planarbeid 
 • Bidra til kvalitet, kvalitetssikring og tilfredsstillende internkontrollsystemer i legevakt og legetjenesten
 • Fastlegeansvar for egne listepasienter 
 • Delta i kommunal legevaktordning  
 
Kvalifikasjoner:
 • Norsk autorisasjon som lege og fullført LIS1
 • Spesialisering i allmenn- eller samfunnsmedisin er ønskelig
 • God kjennskap til norsk helsevesen og helselovgivning
 • Søker må beherske norsk godt, både skriftlig og muntlig
 
Personlige egenskaper: 
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Evne til å jobbe selvstendig, målrettet og strukturert
 • Vilje og evne til faglig utvikling
Personlig egnethet vektlegges, i tillegg til utdanning og erfaring.
 
Vi tilbyr:
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Kommunen er behjelpelig med å skaffe bolig og barnehageplass
 • Tilrettelegging for spesialisering (og opprettholdelse av spesialitet) i allmennmedisin, og evt. også samfunnsmedisin
 • Korte avstander til store naturopplevelser, sommer som vinter
 
Annet:
 • Tilsetting i henhold til gjeldende lov- og avtaleverk
 • Dokumentasjon av opplysninger gitt i søknaden blir etterspurt i forbindelse med intervju, eller ved forespørsel
 • Utvidet politiattest av nyere dato må fremlegges før tiltredelse av stilling
Stillingskategori
Kommunal lege
Arbeidsgiver
Meløy kommune
Kontaktperson
Navn: Unni Edvardsen
Tittel: Kommunalsjef helse og velferd
Telefon: 46829589
E-post: unni.edvardsen@meloy.kommune.no
Arbeidssted
Gammelveien 16
8150 ØRNES