Om Nordlandssykehuset HF
Nordlandssykehuset HF har over 4000 medarbeidere fordelt mellom sykehusene i Bodø, Lofoten og Vesterålen. Vi har sykehusfunksjoner på lokalt og regionalt nivå. Nordlandssykehuset er en stor utdanningsinstitusjon for leger, psykologer, sykepleiere, bioingeniører og andre faggrupper i spesialisthelsetjenesten. Vi har et voksende forskningsmiljø både innen somatikk og psykiatriske fag. Nordlandssykehuset HF skal være et sykehus preget av kvalitet, trygghet og respekt. Alle våre tjenester og alle våre valg skal ha pasientenes beste som øverste målsetting, og vi vil arbeide kontinuerlig for å forbedre våre tjenester.

Om Medisinsk klinikk
Medisinsk klinikk består av ni avdelinger fordelt mellom våre lokasjoner i Bodø, Lofoten og Vesterålen. Medisinsk klinikk har totalt 750 ansatte, og har spesialister i de fleste indremedisinske spesialitetene samt akutt og mottaksmedisin, nevrologi, hud, onkologi, revmatologi og fysikalsk medisin og rehabilitering. Klinikken har utstrakt dag- og poliklinisk behandling.

Ved medisinsk klinikks lokalisasjon i Bodø er det fire sengeposter med til sammen 76 sengeplasser og en medisinsk overvåkning. I tillegg disponerer klinikken sengeplasser i observasjonsenheten som ligger i tilknytning til akuttmottaket. Vi har utplassert medisinerstudenter i 5. og 6. studieår fra Universitetet i Tromsø og et varierende antall legehospitanter er til enhver tid i avdelingen for å få praksistjeneste.
Om avdeling for lunge
Lungemedisinsk avdeling er eneste spesialavdeling for lungesykdommer i Nordland. Avdelingen har lokalsykehusfunksjon for 90.000 innbyggere (Salten) og kompetansesykehus for 220.000 innbyggere (Nordland). Avdelingen består av en sengepost med 12 senger, utredningspost tilknyttet pasienthotell, poliklinikk, og Respirasjonsenhet for utredning og behandling av kronisk respirasjonssvikt. Avdelingen har moderne utstyr med to fulle respirasjonsfysiologiske laboratorier, videobronkoskopi, EBUS, Ultralyd, C-bue, Somnografi, Capnograph m.v. Avdelingen utreder og behandler de fleste typer lungesykdommer.

Arbeidsoppgaver
 • Du vil i samarbeid med øvrige overleger, ha hovedansvar for utredning, behandling og oppfølging av pasienter i egen seksjon. I tillegg inngår generell vakt i medisinsk avdeling og tilsynsvirksomhet ved andre seksjoner. Øvrige overlegeoppgaver er supervisjon av medisinske studenter i 5. og 6. studieår fra Universitetet i Tromsø, veiledning av LIS, og å bidra i internundervisningen og i kvalitetsarbeid.
 • Arbeidsoppgaver vil omfatte poliklinikk, utredningsavdeling for lungekreft, arbeid på sengepost, medisinsk intensivenhet og tilsyn ved andre avdelinger.
 • Du vil få ansvar for legevisitt, i nær kontakt med avdelingens andre leger og sykepleiere
 • Du vil få ansvar for polikliniske pasienter og for pasienter ved avdelingens dagenhet
Kvalifikasjoner
 • Det kreves medisinsk embetseksamen.
 • Godkjent spesialitet i lungemedisin eller nesten fullført spesialitet med konkret plan for å fullføre er en forutsetning.
 • Særlig kompetanse på et eller flere områder innen lungemedisin som avdelingen har behov for å styrke vil bli tillagt vekt.
 • God kunnskap om norsk helsevesen, både spesialist- og kommunehelsetjeneste
 • Erfaring med kvalitetsforbedring, undervisning og forskning
 • Svært gode kommunikasjonsferdigheter i norsk språk skriftlig og muntlig
Personlige egenskaper
 • Faglig nysgjerrig og interesse
 • Gode samarbeidsevner, både med egen og andre yrkesgrupper
 • Kan arbeide både selvstendig og tverrfaglig i team
 • Er ansvarsbevisst, beslutningsdyktig, og fleksibel
 • Håndterer høyt arbeidstempo
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
Vi tilbyr
 • Gunstige pensjons- og forsikringsordninger
 • Lønn iht. gjeldende overenskomster og avtaler
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Nordlandssykehuset HF
Kontaktpersoner
Navn: Randolf Hardersen
Tittel: Medisinfaglig rådgiver
Telefon: 48142820
E-post: randolf.hardersen@nordlandssykehuset.no
Navn: Gro-Marith Karlsen
Tittel: Assisterende klinikksjef
Telefon: 99583668
E-post: gro-marith.karlsen@nordlandssykehuset.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Postboks 1480
8092 BODØ