Kort om arbeidsgiver

Helgelandssykehuset Mo i Rana har ledig et vikariat av halvt års varighet for lege i spesialisering i generell kirurgi med oppstart 30. august 2021, eller etter nærmere avtale. Det er god sannsynlighet for forlengelse av vikariatet.

Mo i Rana ligger mellom fjord og fjell helt innerst i Ranfjorden, sør for Saltfjellet og Polarsirkelen. Omgitt av flott natur er Mo i Rana et godt utgangspunkt for naturopplevelser til fjells eller havs. Mo i Rana framstår i dag som et handelssentrum med en rekke store kjøpesentre, mange mindre butikker, spisesteder og badeland. Nordland teater, ulike festivaler og konserter gir et rikt og variert kulturliv.

Helgelandssykehuset Mo i Rana har til sammen ca. 500 årsverk og gir et tilbud til 34 000 innbyggere. Sykehusenheten Mo i Rana har ansvaret for ortopedisk kirurgi for hele Helgeland, med et opptaksområde på 78 000 innbyggere.

Kirurgiske leger har 3 seksjoner: Generell kirurgi, ortopedi og gynekologi/føde med separate døgnkontinuerlige vaktsjikt på spesialistnivå. For hver spesialitet er det utnevnt seksjonsoverlege. Vi har akuttmedisinsk beredskap for akutte, livstruende tilstander hos innlagte pasienter og for pasienter som ankommer akuttmottaket.

Vaktordning bak LIS 1, foran overlege. LIS 2/3 skal gå i en 5-delt turnus.

Vi samarbeider tett med Nordlandssykehuset i Bodø og Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø, og vi henviser pasienter videre dit utfra vurdering av problemstilling.

Kirurgisk avdeling i Mo i Rana er en generellkirurgisk avdeling som behandler - ved siden av de akutte abdominale tilstander - tykktarmslidelser, endetarms- og gallelidelser og gjennomfører omfattende brokk kirurgi.
Ca. 80 % av alle abdominale inngrep gjennomføres laparaskopisk.

Generellkirurgiske leger er traumeleder i traumemottak som følger ATLS-prinsippet.
Avdelingen er godkjent som gruppe II utdanningsavdeling med 3,5 år godkjent utdanningstid. Vi tilbyr spesialistutdanning som dekker hele utdanningsløpet i generell indremedisin. Nødvendig tjeneste ved universitetssykehus foregår i utgangspunktet ved Universitetssykehuset i Nord-Norge.
Generellkirurgisk seksjon har for tiden fire fast ansatte overleger og fem leger i spesialisering.

Arbeidsoppgaver

 • Operasjoner
 • Visitt på sengepost
 • Poliklinikk
 • Delta på røntgendemonstrasjoner
 • Veilede turnusleger (LIS 1)

Kvalifikasjoner

 • Du må ha norsk autorisasjon som lege
 • Du må ha godkjent turnustjeneste
 • Det er ønskelig om du har erfaring innenfor generellkirurgisk fagfelt
 • Du må beherske norsk skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper

 • Du kommuniserer og samarbeider godt med både pasienter og personale. 
 • Du har et ønske og en vilje til utvikling av avdelingen i tråd med utviklingen innen fagområdet og i samsvar med behovet for spesialisttjenester til Helgelands befolkning.
 • Du er ansvarlig
 • Du har respekt for den enkelte pasient

Vi tilbyr

 • Dedikerte kollegaer med høy faglig kompetanse
 • Godt arbeidsmiljø
 • Gunstig pensjonsordning i KLP
 • Fritid i naturskjønne omgivelser

Utdanningsretning

 • Medisinsk embetseksamen

Utdanningsnivå

 • Cand med
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Helgelandssykehuset HF
Kontaktperson
Navn: Andreas Wagner
Tittel: Overlege
Telefon: 75125177
E-post: andreas.wagner@helgelandssykehuset.no
Arbeidssted
Kirurgiske leger Mo i Rana, Helgelandssykehuset HF
Sjøforsgata 36
8607 Mo i Rana