Kort om arbeidsgiver
Vi søker deg som er interessert i en spennende kombinasjonsstilling som kommunelege i Hvaler kommune.

Hvaler kommune har per i dag tre fastlegepraksiser, og har kjøpt opp en av disse. Vi ønsker å kombinere fastlegepraksis med kommunale oppgaver innenfor sykehjem, helsestasjon og kommuneoverlegefunksjon mellom 2 x 100% fast ansatte kommuneleger.

Kommunen har et bo- og behandlingssenter med en sykehjemsdel bestående av 37 sengeplasser fordelt på skjermet enhet, lang- og korttidsplasser, samt legekontor med to fastleger og helsesekretærer. Senteret er tilknyttet fagpersoner som ergo- og fysioterapeuter og er samlokalisert med helsestasjonen, hjemmesykepleien, dagsenter og egen kantinedrift.

I tillegg har vi avtale med Fredrikstad kommune om blant annet legevaktstjeneste, KAD-seng, smittevern og miljørettet helsevern. Enkelte vakter ved Fredrikstad legevakt må påregnes.

Hvaler kommune satser stort innenfor velferdsteknologi og innovative tjenester. Vi forutsetter at du ser mot fremtiden med nysgjerrighet og har et åpent blikk mot morgendagens helsetjenester.


Arbeidsoppgaver
 • Fastlegepraksis
 • Kommuneoverlegeoppgaver
 • Kommunale oppgaver innen sykehjem og helsestasjon
Kvalifikasjoner
 • Gode norskkunnskaper.
 • Medisinsk embetseksamen og norsk autorisasjon uten begrensninger.
 • Spesialist/ påbegynt spesialist i allmennmedisin, samfunnsmedisin eller annen relevant spesialisering, eller er villig til å starte spesialiseringsløp. 
Krav om politiattest.

Personlige egenskaper
 • Høy og stabil arbeidskapasitet
 • Helhetstenkende og utviklende
 • Opptatt av kvalitet, fagutvikling og profesjonalitet
 • Evne til å arbeide selvstendig, målrettet og strukturert
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, i tillegg til god muntlig og skriftlig fremstillingsevne.
Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr
 • Mulighet for faglig og personlig utvikling.
 • Flott arbeidsplass med fantastisk beliggenhet.
 • Spennende stillinger med varierte oppgaver og ansvar.
 • Vi er en kommune med ledige barnehageplasser og en ny fin barne -og ungdomsskole. 
 • Mulighet for å påvirke egen arbeidsplass og fremtidens helsetjenester i samarbeid med annet nøkkelpersonell i kommunen.
 
Annet
Arbeidet reguleres av gjeldende lov og avtaleverk i kommunal sektor, og medlemskap i KLP pensjonsordning.

Dersom en søker ønsker å reservere seg fra en offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om å bli unntatt offentlighet. Hvaler kommune vil varsle søker som har bedt om unntak fra offentlighet dersom dette ønsket ikke kan imøtekommes (offentlighetsloven § 25).
Det vil komme frem av den offentlige søkerlisten hvor mange søkere det har vært til stillingen og hvilket kjønn de har.
Stillingskategori
Kommunal lege
Arbeidsgiver
Hvaler kommune
Kontaktpersoner
Navn: Therese Steen Johansen
Tittel: Kommunalsjef
Telefon: 45220577
Navn: Trude Irgens
Tittel: Enhetsleder
Telefon: +47 95101133
Arbeidssted
Fv108
1684 VESTERØY