Kort om arbeidsgiver

Barne- og ungdomsavdelingen ved Sørlandet sykehus Arendal (SSA) er en del av Klinikk somatikk. Den består av Habiliteringstjenesten for barn og ungdom (HABU), Regional Kompetansetjeneste - Medfødte Russkader (RK-MR) og Barneavdelingen. Det er funksjonsfordelt ulike pediatriske fagområder mellom SSA og Sørlandet sykehus Kristiansand (SSK). Det er sengepost og poliklinikk ved begge lokalisasjoner. Nyfødtenheten er lagt til SSK. Det er generell pediatri med akuttmottak for sitt opptaksområde begge steder.

Vi har ledig 100% vikariat som Lege i spesialisering ved Barne- og ungdomsavdelingen i Arendal. Varighet til 31. desember med mulighet for forlengelse. 

Tiltredelse snarest.
 
Den som blir ansatt må ta del i gjeldende vaktplan.

Spesialitet: Barnesykdommer. Sykehuset har avtale om gruppe 1 tjeneste ved OUS.

Dersom intern omrokkering, kan annen stilling bli ledig.

Den som får tilbud om stillingen må legge frem politiattest etter Lov om helsepersonell §20a (gjelder arbeid med barn og utviklingshemmede).

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og til fastsettelse av lønn.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.   

Arbeidsoppgaver

  • Stillingen inngår i avdelingens vaktordning

Kvalifikasjoner

  • Må ha gjennomført LiS1 utdanning
  • Legeerfaring fra fagfeltet er en fordel 
  • Må beherske norsk skriftlig og muntlig 

Personlige egenskaper

  • Personlig egnethet for arbeid med barn, unge og familier

Vi tilbyr

  • Et aktivt og tverrfaglig arbeidsmiljø
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Sørlandet sykehus HF
Kontaktpersoner
Navn: Ønsker ikke kontakt m/annonseselgere
Navn: Elin Josephsen
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 950 77 076
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Barne- og ungdomsavdelingen, Arendal
Sykehusveien 1
4838 ARENDAL
Søk på stillingen