Kort om arbeidsgiver
Økonomisk tilskudd fra kommunen tilbys ny fastlege ved overtakelse av fastlegehjemmel i Labyrinten legesenter.

Senteret har 5 legepraksiser, det er ca 900 pasienter på listen pr nå . Vi kan tilby faglig sterke og engasjerte kollegaer, erfarne helsesekretærer og et velfungerende godt arbeidsmiljø. Det er lave driftskostnader og gode inntjeningsmuligheter.

Praksisen er velutstyrt med laboratorium, EKG, spirometri, 24 t BT, skiftestue etc. Legekontoret benytter Convene betalingsterminal, CGM Winmed 3 som programvare og er tilknyttet Norsk Helsenett.

Lokalene er romslige og ligger i sentrum av Elverum. I samme bygg er et legekontor til, fysioterapeuter, øyelege, gynekolog og hudspesialist.

Arbeidsoppgaver
Oppgaver som naturlig tilfaller en praksis som fastlege.

Det er ikke knyttet kommunal deltidsstilling til hjemmelen, men det kan være aktuelt med ferie/fraværs vikariater. Ved siden av pasientlisten har fastlegene pr nå daglegevakt på sitt kontor, dette går på omgang blant legene og de tar imot øyeblikkelig hjelp for de som ikke har fastlege i byen. Dette kan på sikt være oppgaver kommunen tar over.

Deltakelse i legevakt utenom ordinær åpningstid må påregnes. Legevakt er fra klokken 16.00 til 08.00 på hverdager samt helger/høytider. 
Elverum interkommunale legevakt er lokalisert i nye lokaler  på Helsehuset i Elverum. Per i dag er det stor fleksibilitet med hensyn til vakthyppighet på legevakt.

Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som lege, turnustid må være gjennomført
 • Helst spesialist eller påbegynt /planlagt  spesialisering.
 • Beherske norsk muntlig og skriftlig meget godt.
 • Gode datakunnskaper.
 • God kunnskap om norsk helselovgivning.
Personlige egenskaper
 • Pålitelig og dedikert til arbeidet som fastlege.
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.
 • Personlig egnet som fastlege, og drift av privat legesenter vektlegges.
 • Evne til å arbeide selvstendig og strukturert.
 • Ønske om å utvikle legesenteret sammen med kollegaene.
Vi tilbyr
 • Betingelser avtales med hjemmelsinnehaver i tråd med gjeldende avtaleverk (ASA 4310, SFS 2305 og ASA 4301).
 • Forskrift om fastlegeordningen og gjeldende avtaleverk regulerer kommunens vilkår for avtalen.
 • Tilsettingen er betinget av godkjent politiattest, som vil bli etterspurt ved eventuell tiltredelse.
 • Legesenteret drives som et DA, og du vil som fastlege være selvstendig næringsdrivende å kjøpe praksisen av fratredende lege. Når avtalen inngås, vil kjøper av praksis motta et tilskudd fra kommunen som kan benyttes til å dekke noe av kjøpesummen eller drift i oppstartsperioden.
 
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Elverum kommune
Kontaktpersoner
Navn: Anas Malik
Tittel: Fastlege ved Labyrinten legesenter
Telefon: 450 01 304
E-post: dr.malikanas@gmail.com
Navn: Lars Kiplesund
Tittel: sektorsjef
Telefon: 993 56 680
Arbeidssted
Elvarheimgata 10C
2408 ELVERUM