Kort om arbeidsgiver
Enhet for somatikk og rehabilitering er organisert under Avdeling for medisin og helsefag i Helse Sør-Øst RHF og bidrar til ivaretakelse av «sørge-for»- ansvaret innen fagområdene somatikk, rehabilitering og prehospitale tjenester. Enheten bistår helseforetakene med å oppfylle nasjonale og regionale mål og forvalter avtalespesialistordningen for spesialiteter innen somatiske fagområder. Ved anskaffelser innenfor somatikk og rehabilitering definerer enheten behov, bistår i anskaffelsesprosesser og følger opp private avtaleparter.

Stillingen som fagsjef er aktuell for lege med erfaring fra spesialisthelsetjenesten og som ønsker å arbeide overordnet med utvikling av fag, kvalitet og pasientsikkerhet. Fagsjef somatikk og rehabilitering rapporterer til avdelingsdirektør for somatikk og rehabilitering.


Arbeidsoppgaver
 • Bidra til ivaretakelse av «sørge-for»-ansvaret når det gjelder kapasitetsvurdering, tjenestedimensjonering og fag- og funksjonsfordeling i helseregionen
 • Organisering og gjennomføring av prosjekter
 • Utrede og fremstille beslutningsgrunnlag for saker som skal legges frem for avdelingsdirektør eller andre beslutningsorgan
 • Videreutvikle faglige nettverk og delta i styrings- og referansegrupper, internt og mot eksterne samarbeidsparter
 • Bidra i anskaffelser og oppfølging av private avtaleparter
 • Bidra i arbeidet med å fremme kvalitet og pasientsikkerhet
 • Ansvarsoppgaver vil bli tilpasset den ansattes kompetanse og det kan være aktuelt med rolle som stedfortreder for avdelingsdirektør
Kvalifikasjoner
 • Medisinsk utdanning (cand.med.) og bred erfaring fra helsetjenesten
 • Erfaring fra tverrfaglig samarbeid, prosjektarbeid, prosjektledelse, endringsledelse, saksbehandling, utredning- og utviklingsarbeid
 • Ledererfaring
 • Kunnskap om helsetjenestens organisering, styring og finansiering
 • Svært gode muntlige og skriftlige fremstillingsevner på norsk
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på engelsk
Personlige egenskaper
 • Evne til å arbeide selvstendig, forankre, gjennomføre og følge opp beslutninger
 • Trives i et tverrfaglig miljø og har gode samarbeidsevner
 • God rolleforståelse og systemforståelse
 • Nytenkende, initiativrik, systematisk og resultatorientert
 • Evne til å motivere og være samlende på tvers av faggrupper og organisatorisk tilknytning
 • Høy arbeidskapasitet og stor gjennomføringskraft
 • Personlig egnethet vil tillegges vekt
Vi tilbyr
 • En sentral og utfordrende stilling med spennende og varierte arbeidsoppgaver
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Et godt tverrfaglig kompetansemiljø med dyktige og engasjerte kolleger.
 • Offentlig tjenestepensjonsordning
 • Konkurransedyktig lønn
 
Helse Sør-Øst RHF har hovedkontor på Hamar og kontorlokalisasjoner i Oslo og Skien. Fleksibilitet i forhold til arbeidssted kan diskuteres. Noe reisevirksomhet må påregnes.

Opplysninger om søkere kan bli offentligjort selv om søker har bedt om å ikke bli oppført på søkerlisten, jf. offentlighetsloven §25. Søkere vil bli varslet om dette i forkant.

Det er ønskelig med snarlig tiltredelse. Informasjon om stillingen fås ved henvendelse til avdelingsdirektør Anders Debes, telefon 952 07 350.
Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
Helse Sør-Øst RHF
Kontaktperson
Navn: Anders Debes
Tittel: Avdelingsdirektør for somatikk og rehabilitering
Telefon: 952 07 350
Arbeidssted
Parkgata 36
2317 HAMAR