Kort om arbeidsgiver
Ønsker du å arbeide med utvikling og forvaltning av helsefaglig kodeverk og terminologi? Vi søker deg med helsefaglig bakgrunn og særlig interesse for koding, terminologi og IKT.

Avdeling helsefaglige kodeverk og terminologi har to seksjoner. Den ene seksjonen har hovedfokus på klinisk terminologi – SNOMED CT. Den andre seksjonen har hovedfokus på kodeverk og klassifikasjoner som ICPC-2, ICD-10 og prosedyrekodeverkene. Felles for disse, og for avdelingen som helhet, er behovet for helsefaglig kompetanse som bidrar til helsefaglig kvalitetssikring av innholdet og klinisk relevant utvikling av alle kodeverk og terminologier.

Gjennom arbeidet med "Felles språk" etableres et økosystem av kodeverk, klassifikasjoner og terminologier med mål om å understøtte enklere strukturert journalføring, bedre dataflyt og redusert registreringsbyrde. Samtidig skal de eksisterende kodeverkene og klassifikasjonene vedlikeholdes og videreutvikles for god og relevant rapportering av helsedata.

Samlet sett skal avdelingen bidra til å etablere et helhetlig grunnlag for journalføring, registrering og koding. Det er viktig med god helsefaglig forankring og kvalitetssikring av det helsefaglige innholdet på tvers av alle kodeverk, klassifikasjoner og terminologier.

Vi søker etter to helsefaglige ressurser som vil jobbe i Avdeling helsefaglig kodeverk og terminologi. Begge stillingene er faste og er for tiden plassert i Avdeling helsefaglige kodeverk. Stillingene er 100 %, men det kan også være aktuelt med deltidsansettelser.


Arbeidsoppgaver
Som helsefaglig ressurs vil du delta i kvalitetssikring, utvikling, tilpasning og innføring av terminologier, klassifikasjoner, kodeverk og relasjonene mellom disse i Norge. 

Følgende oppgaver ligger til stillingen:
 • helsefaglig kvalitetssikring av avdelingens interne og eksterne aktiviteter
 • rådgivning og utredning på bruk av terminologi/klassifikasjoner innen helsefaglige områder
 • terminologi- og kodeverksutvikling, samt kobling mellom disse. Avdelingen skal utvide terminologien SNOMED CT med nye begrep og oversette terminologi fra engelsk til norsk, vedlikeholde og utvikle klassifikasjonene (ICD-10, ICD-11, NCSP, NCRP, NCMP mv), og sette disse i sammenheng
 • Veiledning ved bruk av klassifikasjoner og terminologier i elektroniske pasientjournaler og helseregistre, herunder kan det ligge noe arbeid med rådgiving i bruk av terminologier inn i informasjonsmodeller.
Du vil delta i tverrfaglig samarbeid innad i divisjonen, mellom divisjonene i direktoratet og innenfor helse- og omsorgssektoren. Andre relevante oppgaver kan tillegges stillingen.     

Kvalifikasjoner
Vi søker etter deg med medisinsk eller helsefaglig bakgrunn, med flere års klinisk erfaring og med interesse for språkvitenskap eller erfaring med bruk av kodeverk.

Du må ha: 
 • helsefaglig høyere utdanning på minimum masternivå. Lang og svært relevant erfaring kan i noen tilfeller kompensere for kravet om utdanning. 
 • minimum 3 års arbeidserfaring fra norsk helse- og omsorgstjeneste
 • erfaring med bruk av IKT i helse- og omsorgssektoren
 • god muntlig og skriftlig framstillingsevne både på norsk og engelsk
I tillegg er det en fordel om du har: 
 • utdanning som lege eller farmasøyt
 • interesse for helsespråk, dokumentasjon og informasjonsutveksling
 • kompetanse innenfor helsespråk eller registerarbeid
 • kunnskap om helsefaglige kodeverk og kodingsprosesser
 • erfaring med tekstproduksjon (rapporter, veiledninger, artikler)
 • erfaring med interessenthåndtering (møteledelse)     

Personlige egenskaper
Du er faglig dyktig og praktiserer åpenhet og samarbeid. Du er analytisk, setter deg raskt inn i komplekse problemstillinger og beholder fokuset i oppgaveløsningen. Videre er du energisk og viser drivkraft samtidig som du er samvittighetsfull og har en veloverveid tilnærming til oppgavene.

Du trives med endringer og nye tilnærmingsmåter. For å lykkes i stillingen, er det er helt avgjørende at du har god rolleforståelse og evne til å bygge relasjoner og nettverk.

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr
 • stilling som rådgiver/seniorrådgiver (stillingskode 1434/1364) med årslønn kr 583 500 – 948 900 (lønnstrinn 64 – 85), avhengig av søkerens kvalifikasjoner.
 • gode ordninger for pensjon, lån og forsikring i Statens pensjonskasse
 • gode seniorordninger fra 62 år
 • fleksibel arbeidstid og betalt overtid
 • moderne lokaler sentralt beliggende på Skøyen i Oslo og i Trondheim
I Direktoratet for e-helse får du kolleger som er stolte av jobben sin og utfører den med stort engasjement. Vi ønsker deg velkommen inn i et arbeidsfellesskap der tverrfaglig samarbeid er helt avgjørende.

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold og vi ønsker alle kvalifiserte kandidater velkommen til å søke, uansett alder, kjønn, arbeids -og livserfaring, hull i CV-en, seksuell legning, etnisk bakgrunn eller funksjonsevne. Direktoratet for e-helse ønsker å realisere regjeringens mål knyttet til inkluderingsdugnaden, om at minst fem prosent av de nyansatte i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en. Vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for deg, dersom du har behov for dette. Vi oppfordrer deg til å krysse av i jobbportalen dersom du har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.
Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
Direktoratet for e-helse
Kontaktpersoner
Navn: Taran Borge
Tittel: Fungerende avdelingsdirektør
Telefon: 984 24 602
Navn: Jørn Andre Jørgensen
Tittel: Seksjonssjef
Telefon: 454 02 407
Hjemmeside
Arbeidssted
Verkstedveien 1
0277 OSLO