Kort om arbeidsgiver
Bekkefaret legesenter

Hjemmel med listestørrelse på nær 1400 pasienter. Ønsket tiltredelse snarest. Hjemmel tildeles med rekrutteringstilskudd og gjenkjøpsgaranti. 
Bekkefaret legesenter er sentralt plassert i Hillevåg, i velutstyrte og i nyoppussede lokaler , vis a vis Kilden kjøpesenter. Det er god offentlig kommunikasjon i nærheten, samt gode parkeringsforhold .
Det er pr i dag 3 hjemler ved kontoret med tilhørende  2,3 årsverk  hjelpepersonell, der iblant 1 sykepleier. 2 gjenværende hjemler innehas av spesialister i allmennmedisin. Det er i tillegg tilknyttet en spesialist i psykiatri i samme lokale.
Journalsystem: CGM. Legesenteret har i tillegg til basisutstyr, fiberoptisk pannelampe.

Kontakt; konst. daglig leder: Hege Svangtun, tlf  48 60 52 16 eller hjemmelshaver: Arild Kaisen tlf 90 15 61 96.


St. Olav legegruppe

Hjemmel med listestørrelse på 1200. Det er muligheter for, og ønskelig å dele listen i to slik at det blir 2 hjemler på 600 pasienter. Ønsket tiltredelse medio desember 2021. Hjemmel tildeles med rekrutteringstilskudd.
St. Olav legegruppe er sentralt plassert og er et legekontor med 3 fastleger. Legesenteret har totalt 5 ansatte hjelpepersonell, deriblant 2 sykepleiere i deltidsstillinger.
Journalsystem er CGM.  Kontoret er godt utstyrt og velfungerende.
Kontakt daglig leder: Trond Høibø tlf 45234591 eller hjemmelshaver Ina Nikoline Wille, Tlf 92 20 72 76 

Kvalifikasjoner:

Spesialister i allmennmedisin oppfordres til å søke.
 • Gyldig legeautorisasjon uten begrensninger
 • Godkjent turnus/LIS 1 eller tilsvarende med rett til trygderefusjon
 • Spesialiseringsforløp i allmennmedisin er påbegynt, eller du er villig til på starte opp på dette. Det vil legges til rette for at leger som ikke er spesialist i allmennmedisin, kan gjennomføre spesialiseringen.
 • Erfaring fra allmennmedisin vektlegges
 • Krav om politiattest 
Personlige egenskaper:
 • Personlig egnethet vil vektlegges i stor grad
 • Gode samarbeidsevner med kollegaer
 • God norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne. Krav om minimum tilsvarende  B2 nivå (Bergenstesten) 
 • Selvstendig evne til å drive praksis 
Vi tilbyr:
 • Stavanger kommune har eget kvalitetsråd for legetjenesten og er opptatt av kvalitet i alle tjenesteledd. Det legges opp til godt samarbeid mellom fastlegetjenesten og spesialisthelsetjenesten/ kommunale tjenesteområder. 
 • Stavanger kommune har implementert Leve hele Livet som strategi i tjenesteutvikling. Her har fastlegene en viktig rolle.
 • Fastlegene og Stavanger kommune har et velfungerende allmennlegeutvalg og samarbeidsutvalg 
 • Utdanningsstøtte til spesialisering i allmennmedisin, kompensasjon for fravær i praksis ved obligatoriske kurs samt kompensasjon for kursavgift og praksisfravær for emnekurs for deg i ny ordning
 • Rekrutteringstilskudd med bindingsavtale ved tilsetting i hjemmel
Stillingskategori
Allmennlege
Arbeidsgiver
Stavanger kommune
Avdeling for samfunnsmedisin
Kontaktpersoner
Navn: Line Cecilie Christiansen
Tittel: Kommuneoverlege og legespesialist
Telefon: 95020579
Navn: Gro Merete Ringsø
Tittel: Seniorrådgiver
Telefon: 91163327
Navn: Runar Johannessen
Tittel: Helsesjef
Telefon: +4751507072
E-post: runar.johannessen@stavanger.kommune.no
Arbeidssted
Stavanger
Olav kyrresgt.23
4005 STAVANGER