Kort om arbeidsgiver
Kort om stillingen
Vi har ledig 2 vikariat som fastleger ved Leknes legesenter. Vikariatet for den ene hjemmelen gjelder for perioden 01.09.21-31.08.22 med listelengde 700, og for den andre hjemmelen i perioden 30.08.21- 02.01.23 med listelengde på 880 pasienter.
Leknes legesenter er et kommunalt legekontor med sju fastlegehjemler. Legene har kollegial dekning for hverandre ved kortere fravær.
Vestvågøy kommune kan tilby fastleger ordinær tilsetting som arbeidstakere, som et alternativ til å drive fastlegepraksisen som selvstendig næringsvirksomhet. Ta kontakt med oss for å få nærmere informasjon om vilkårene.
Vestvågøy kommune er blant annet vertskommune for Nordlandssykehuset Lofoten og interkommunal legevakt for Vestvågøy, Moskenes og Flakstad kommuner. Begge legesentrene i kommunen holder til i moderne lokaler som er godt utrustet og bygget for formålet. Det har over tid vært en stabil fastlegedekning i kommunen og de fleste er spesialister i allmennmedisin eller under spesialisering. Kollegiet består av 13 fastleger, 2 LIS1 (turnusleger) institusjonslege, KAD-/korttidsavdelingslege, sykepleiere og helsesekretærer. Det er også totalt to årsverk fordelt på fastlegenes kommunale deltidsstillinger.

Arbeids- og ansvarsområde
Tildeling av fastlegehjemmel forutsetter deltakelse i den interkommunale legevaktsordningen med 14-delt vakt. Til hjemlene er det også lagt 7,5 t/uke med kommunalt allmennmedisinsk legearbeid.
Det opprettes veileder ved behov.

Kvalifikasjonskrav
Søkere må ha norsk autorisasjon som lege og beherske norsk muntlig og skriftlig. Vi ønsker deg som har et tydelig faglig engasjement. Du må ha gode samarbeidsevner og bidra til å opprettholde en god legetjeneste i Vestvågøy.
Kvinner oppfordres til å søke.

Personlige egenskaper
Gode samarbeidsevner.
Er strukturert og kan arbeide i tråd med kommunens overordnede planer.
Personlig egnethet blir vektlagt.

Vi kan tilby
  • Gode lønnsvilkår (ved eventuell ordinær tilsetting).
  • Tariffestede pensjons- og forsikringsordninger (ved eventuell ordinær tilsetting).
  • Tilrettelegging for skolering/spesialisering.
  • Flyttegodtgjørelse.
  • Bistand til å skaffe jobb til partner.
  • Bistand til å skaffe barnehageplass.
  • Fraværsdekning i ferier.
  • Velferdstiltak, blant annet treningsavtale.
  • Godt fagmiljø der du kan være med på å utvikle kommunens tjenester.
  • Engasjerte og dyktige medarbeidere.
Våre verdier:
- En åpen og raus kommune
- En kommune med mangfold
- Vi møter hverandre med respekt og tillit

Tilsettingsvilkår
Arbeidstakere tilsettes i Vestvågøy kommune etter gjeldende lover, reglement og tariffavtale. Prøvetiden er 6 måneder i faste stillinger. Det kreves tilfredsstillende politiattest før tiltredelse.

Søknad sendes
Vestvågøy kommune benytter elektronisk søkerprosess og oppfordrer søkere til å benytte elektronisk søknad.
Det er ikke mulig å legge ved vedlegg til søknaden. Dokumentasjon må tas med dersom du blir invitert til intervju.
Ditt navn kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak, jf. Offentleglova. Før søkerliste blir offentliggjort, vil du bli kontaktet dersom du har bedt om unntak.

Søknadsfrist 25.08.2021 Utlyst dato 02.06.2021 Vårref 768 EIBJ

Kontaktperson
Hanne Terese Straum Riise, Konstituert enhetsleder, tlf: 76056427, mobil: 41207073, hanne.straumriise@vestvagoy.kommune.no
Iver Olav Sunnset, Kommunalsjef, mobil: 47958162, iver.sunnset@vestvagoy.kommune.no
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Vestvågøy kommune
Kontaktpersoner
Navn: Hanne Terese Straum Riise
Tittel: Konstituert enhetsleder
Telefon: 76056427
E-post: hanne.straumriise@vestvagoy.kommune.no
Navn: Iver Olav Sunnset
Tittel: Kommunalsjef
Telefon: 47958162
E-post: iver.sunnset@vestvagoy.kommune.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Leknes legesenter
Rådhusgata 6
8370 LEKNES
Søk på stillingen